LPG pro vytápění

Vytápění

LPG rozšiřuje své pole působnosti jako alternativní palivo k vytápění.

10. 2. 2023
LPG pro vytápění
Nádrž na LPG

Vytápění s využitím zkapalněného ropného plynu (LPG) dlouhodobě představovalo řešení pro teritoria mimo dosah distribuční sítě, která zásobuje republiku zemním plynem. Tedy například pro horské oblasti nebo odlehlá území s malou hustotou osídlení. Soustavu tvoří nejčastěji kondenzační plynový kotel a podzemní nebo nadzemní zásobník plynu, který dodavatel doplňuje obvykle jednou ročně.

Zájem o vlastní zásobník LPG roste

Česká asociace LPG (ČALPG) uvádí, že v roce 2022 využívalo v České republice k vytápění čistý propan ze zásobníku kolem 10 tisíc domácností. Byl zaznamenán zvýšený zájem o tento způsob vytápění především v souvislosti s avizovaným zákazem provozu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, který původně měl vstoupit v platnost od konce září 2022, ale jeho účinnost byla s ohledem na energetickou krizi odložena.

Válečný konflikt na Ukrajině a nejistota ohledně dodávek zemního plynu přivedla vedle domácností k myšlence na vlastní zásoby LPG také řadu průmyslových podniků, které jej vnímají jako možný záložní zdroj. Vhodný je pro společnosti s roční spotřebou do 7 000 MWh.

LPG ze zásobníku může být zajímavým řešením pro zemědělské nebo potravinářské podniky typu sušiček, vytápěných nebo chlazených skladů, drůbežáren, pivovarů nebo cukrovarů. Využívá se i ve stavebnictví pro betonárky, asfaltárny a pro další energeticky náročnější provozy, jako jsou sklárny, lakovny a podobně. LPG se uplatní také pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody a případně i pro vaření v restauracích a hotelech, ve školních jídelnách i jinde. Spotřeba topného LPG vloni v České republice meziročně stoupla o 14 procent.

Stabilní cena

Vlna zdražování prakticky všech energetických zdrojů se dotkla i LPG, jeho cena ale stále zůstává stabilnější než u zemního plynu. Je navázaná na cenu ropy, protože kapalný propan je vedlejším produktem těžby a zpracování ropy. S využitím tlaku nebo podchlazení se původně plynný propan následně zkapalňuje, čímž se výrazně zmenší jeho objem a je možno jej snáze přepravovat v cisternách a v kapalné podobě také skladovat v tlakových lahvích nebo zásobnících.

Dlouhodobě se cena včetně DPH, dopravy a distribučních poplatků pohybuje v rozmezí 2 500 až 3 000 Kč za megawatthodinu (MWh), přičemž v létě bývá nižší. Aktuálně cena LPG v průměru vychází na 2 700 Kč za MWh.

Jistota dodávky

Dodávka LPG v tuzemsku je primárně zabezpečována s využitím propanu získávaného při rafinaci ropy v rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ta zpracovává surovinu dopravovanou ropovodem Ingolstadt navázaným na soustavu TAL, která distribuuje ropu z italského přístavu Terst. Kapacita ropovodu byla v nedávné době navýšena. Větší dodávky LPG do České republiky realizuje rovněž Belgie, Nizozemsko nebo Německo, díky terminálům je dovoz propanu možný i z USA, Kataru a dalších zemí.

Možnost využití stávajících zařízení

Při přechodu na vytápění s LPG ze zemního plynu je možno využít stávající zařízení. U kondenzačního kotle případně sporáku stačí jen takzvaně přetryskovat, tedy vyměnit u spotřebičů trysky za nové, vhodné pro spalování jiného typu plynu.

Vytápění s využitím LPG předpokládá v blízkosti nemovitosti instalaci nadzemního nebo podzemního zásobníku. Pro rodinný dům na jednu sezónu obvykle stačí nádrž o objemu 2,7 nebo 4,8 m3, přičemž plnění probíhá nejčastěji jednou ročně v letních měsících, kdy je cena LPG nejnižší. Dodávku je přitom možné zaplatit jednorázově, nebo formou klasických zálohových plateb a ročního vyúčtování.

Zásobník o objemu 4 850 litrů pojme 2,1 tuny propanu, což je ekvivalent 27 MWh energie. Toto množství ve většině případů uspokojí kompletní roční energetické nároky na vytápění, ohřev užitkové vody a vaření domácnosti v běžném rodinném domě s vytápěnou plochou do 200 m2.

Je zavedenou praxí, že odběratelé si „své“ zásobníky pronajímají za ceny v řádu jednotek tisíc za rok podle velikosti nádrže a poplatek zahrnuje i pravidelný odborný servis. Výhřevnost LPG činí 46,40 megajoule (MJ)/kg, což je 13 kWh/kg.

LPG je ekologické palivo

Při spalování kapalného propanu prakticky nedochází ke znečišťování ovzduší, a byť se přísně vzato jedná o fosilní palivo, je vytápění s využitím LPG případně vhodné i pro chráněné krajinné oblasti.


Nejnovější články