7 výhod plynového topení, které vás přesvědčí

Vytápění

Topení plynem je nejrozšířenější způsob vytápění v České republice. Není divu, plynové topení přináší spoustu výhod. Topíte jiným způsobem, ale o plynu uvažujete? Podívejte se na 7 výhod plynového topení, které vás přesvědčí.

19. 8. 2021
7 výhod plynového topení, které vás přesvědčí

1. Plynové topení šetří vaše peníze

Výdaje na topení tvoří velkou část rodinného rozpočtu. Při troše snahy se zde dá ušetřit významná částka. A nemusí to nutně znamenat, že máte doma temperovat na 18 stupňů. Jednou z hlavních motivací těch, co topí plynem, jsou právě finance. Plyn je levnější než elektřina – z dlouhodobého hlediska je cena za kWh zemního plynu zhruba 2–3× nižší v porovnání s částkou, kterou zaplatíte za stejné množství elektřiny.

Porovnání ročních nákladů na energie v rodinném domě (včetně investičních a provozních nákladů)

Způsob vytápění

Cena v Kč

Hnědé uhlí

7315

Dřevo

9428

Zemní plyn

10835

Elektrická akumulační kamna

26626

Elektrický přímotop

22224

Zdroj: TZB-info.cz k 05.05.2021. Vypočteno pro rodinný dům o podlahové ploše 150 m2 obývaný čtyřčlennou rodinou. Výpočtová tepelná ztráta 7 kW.

Ceny plynu jsou příznivé řadu let a nedochází u nich k nečekaným a prudkým nárůstům. Během loňského roku plyn dokonce zlevnil, na většině území klesly i regulované ceny plynu. Počítejte ale s vyššími pořizovacími náklady, které souvisí zejména s cenou plynového kotle. V porovnání s vytápěním elektřinou vás vyjde dráž i údržba – to kvůli povinným revizím. Nicméně tyto náklady se vám rychle vrátí na levnějším provozu, především u vysoce účinných kondenzačních kotlů. Topení plynem tak vyjde v naprosté většině domácností celkově levněji než topení elektřinou.

2. Plynové topení šetří životní prostředí

Topení plynem šetří kromě peněz i životní prostředí. Při tomto způsobu vytápění nehrozí únik prachových mikročástic. Množství emisí škodlivých látek unikajících do vzduchu je v porovnání s topením uhlím nesrovnatelně nižší. Zrovna v České republice je znečištění vzduchu v důsledku provozu starých kotlů na pevná paliva velmi vysoké. Navíc i elektřina je v ČR skoro z poloviny vyráběna v tepelných elektrárnách. Zemní plyn u nás tedy představuje nejekologičtější variantu z těchto tří možností.

3. Plynové topení šetří váš čas

A do třetice šetření, tentokrát vašeho drahocenného času. Pokud používáte kotel na pevná paliva, zkuste si někdy spočítat čas, který trávíte skládáním uhlí, přikládáním a úklidem popela a všudypřítomného prachu. Možná si říkáte, že je to vždy jen chvíle, ale v případě přikládání a úklidu klidně několikrát denně. Jen pro ilustraci:

Celkově tak touto činností strávíte více než standardní pracovní týden. To už není málo, že?

4. Plynové topení je pohodlné

Dá se také říct, že kromě peněz, životního prostředí a času šetříte i svá záda. Topení plynem je totiž maximálně pohodlné. Nemusíte přenášet uhlí či dřevo a ohýbat se během přikládání – jednoduše na termostatu nastavíte požadovanou teplotu a stisknete nebo otočíte tlačítko. Víc dělat nemusíte. Spousta termostatů vám navíc umožní nastavení automatické regulace teploty. Díky ní si zapnete topení chvíli před budíkem nebo před návratem z práce. Můžete si rovněž nastavit spínání podle vašeho režimu v různých dnech týdne.

5. Topit plynem můžete i na dálku

Sedíte vymrzlí v autě a vracíte se z hor domů, kde se několik dnů netopilo. Přijet do vyhřátého domu by bylo mnohem příjemnější. Nejlepší na tom je, že to dnes není žádný problém. Nejnovější plynové kotle lze ovládat na dálku prostřednictvím mobilní aplikace. Tuto možnost oceníte i v opačných případech, když jste dům na nějaký čas opustili a nechali zapnuté topení. Kromě zapnutí a vypnutí kotle vám aplikace nabízí řadu užitečných funkcí, například nastavení teplotního plánu nebo hlídání teplot v jednotlivých místnostech.

6. Vytápění plynem lze kombinovat s jinými zdroji tepla

Vytápění plynem vás při kombinování s jinými zdroji tepla nijak neomezuje. Při správném navržení topné soustavy můžete k plynovému kotli připojit doplňkový zdroj tepla. Běžné je například propojení se solárním systémem. Při kombinování různých zdrojů vám přijde vhod kotel s akumulační nádrží. Nijak limitováni nejste ani typem otopné soustavy – kondenzační plynové kotle snadno propojíte s radiátory či s podlahovým topením.

7. Topit plynem můžete i bez přípojky

Teď si možná říkáte, že plynové topení má sice řadu výhod, ale vám je to stejně k ničemu, protože bydlíte v místech, kde není vybudovaná plynová přípojka. Topit plynem můžete i bez přípojky – jen to nebude zemním plynem, ale kapalným plynem (propanem). Pořizovací náklady nejsou extrémně vysoké. Kotel je stejný, jen musí mít přizpůsobené trysky na kapalný plyn.

Potýkat se však budete se dvěma základními problémy:

Nicméně ani tyto potíže nejsou neřešitelné. Zásobník si můžete pronajímat – některé firmy tuto službu nabízejí již za 2–3 tisíce korun ročně včetně pravidelného servisu. Pokud jde o umístění, tak nádrž se dá zapustit i do země. V takovém případě ale počítejte s dalšími náklady za výkopové práce.


Nejnovější články