Energetika

Zelený plyn: Má plyn z biomasy šanci na uplatnění?

O bioplynu jsme už slyšeli. Má ale reálnou šanci, že se jeho použití bude rozrůstat? A tipnete si, kolik je u nás provozoven, které bioplyn produkují? Zeptali jsme se odborníka a jeho odpovědi vás možná překvapí.

Zelený plyn: Má plyn z biomasy šanci na uplatnění?
Zelený plyn: Má plyn z biomasy šanci na uplatnění?

Trocha teorie o bioplynu

Zelený plyn nebo také bioplyn je poměrně těžké definovat. Na přesné definici se neshodne ani odborná veřejnost. Obecně se však má za to, že bioplyn je plynná směs metanu a oxidu uhličitého.

Pojem zelený plyn nebo bioplyn v nás tak může vyvolat dojem, že se jedná o plyn vylučování různými biologickými druhy, což je pravda. V přírodě vzniká tento plyn třeba v rašeliništích nebo i trávením některých zvířat. Na druhou stranu však bioplyn vzniká i různými chemickými procesy, třeba řízeně zplynováním biomasy. Co všechno je vlastně biomasa? Je to souhrn látek, který v sobě mají všechny organismy (rostliny, sinice, houby, živočichové apod.)

Bioplyn je v plyn z biomasy.

V energetice se využívá energie rostlinné biomasy, a to z fotosyntézy a slunečního záření. A tohle všechno je samozřejmě důvod, proč je zelený plyn tak atraktivní. Je vyráběn z obnovitelných zdrojů a není škodný pro životní prostředí. „Komodity používané pro tvorbu bioplynu jsou produkovány na zemědělské půdě v podobě energetických plodin. To je pro zemědělství velmi důležité, protože dostávají prostor plodiny, které již z důvodu tržního uplatnění z osevního postupu vymizely a přitom jsou pro půdu a pěstební cyklus důležité,“ říká Adam Moravec, specialista na bioplyn z Českého sdružení pro biomasu.

Výhody bioplynu

  • Flexibilita
  • Cirkulace
  • Ekologická přívětivost

„Bioplyn bude hrát v budoucnosti významnou roli. Ta role bude významnější, čím bude energetika více smart. Bioplyn, zdroje pro jeho výrobu a samotné jeho využití totiž ze své podstaty je plně cirkularní. Když k této vlastnosti přidáme i možnosti rozsáhlé flexibility, které jsou jak na straně vstupů, tak na straně výstupů, získáváme téměř ideální produkt se širokým spektrem uplatnění,“ uvádí Adam Moravec.

Biometan: Jak se vyrábí a proč je to palivo budoucnosti?

Česká republika ve výrobě bioplynu zaostává

Pokud se blíže podíváme na řízenou výrobu zeleného plynu z biomasy, asi vás překvapí, že Česká republika není v této oblasti žádným nováčkem. Za vyspělými státy Evropské unie však v této oblasti stále zaostává. Dle Adama Moravce je hlavním důvodem legislativa. „Dnes je v ČR provozováno více jak půl milionu provozoven produkující bioplyn. Jde tedy o obor, který jsme dobře uchopili a technicky zvládli. Zatím však využíváme jen část technického potenciálu, který nám nabízí a je to dáno legislativními podmínkami podpory,“ uvádí Moravec.

Aktuální využití bioplynu:

  • výroba elektřiny,
  • výroba tepla,
  • využití v dopravě,
  • dodávka do plynárenské distribuční soustavy.

Bioplyn, obnovitelný zdroj

Řízená výroba bioplynu se nazývá anaerobní digesce a dochází k ní v bioplynových stanicích neboli bioplynkách. Výsledným produktem tohoto procesu je kromě bioplynu i hnojící substrát. Vyrobený bioplyn obsahuje vysoký podíl metanu. Dle Moravce spočívá budoucnost bioplynu právě v technologii, díky níž dojde k úpravě bioplynu na biometan. „Výsledný bioplyn nebude jen používán k produkci elektřiny a tepla jak je tomu dnes, ale bude upravován do podoby biometanu a následně používán v dopravě jako BioCNG a nebo bude sloužit k náhradě zemního plynu tam, kde je třeba, jako je v průmyslu, při výrobě tepla nebo chladu, k vaření a nebo k pohonu kogeneračních jednotek. Uplatnění bioplynu je tak široké, že jeho přítomnost v pokročilé energetice je dá se říct přímo nezbytná.“

V rámci technologie úpravy bioplynu na biometan přitom jde pouze o očištění bioplynu od nežádoucích příměsí. Bioplyn běžně obsahuje kolem 50–75 % metanu, očištěním bioplynu získáme téměř čistý metan, který kvalitou odpovídá zemnímu plynu.

Uhlíková neutralita: Co znamená a jakou úlohu v ní sehraje plyn?

Biometan a první úspěch v českém plynárenství

Úpravou bioplynu na biometan se zabývá i bioplynová stanice v Rapotíně nedaleko Šumperka v Olomouckém kraji. Ta jako první bioplynka u nás začala posílat vyrobený biometan do plynárenské distribuční soustavy. V jiných státech Evropské unie jsou takové bioplynky již běžnou praxí. V Rapotíně vznikla tato stanice teprve na podzim loňského roku a příznivci bioplynu doufají, že se podobné stanice budou rozrůstat. Potenciál pro využití biometanu v České republice určitě je.

Bioplyn si můžete vyrobit i doma

Nejvíce vstupů pro výrobu zeleného plynu se získává v zemědělském oboru, a to zejména od zvířat jako jsou krávy, prasata apod. Ani produkty rostlinného původu ale nezůstávají pozadu, vhodnými plodinami pro výrobu bioplynu (např. brambory či obilí).

Pořiďte si bioplynku a vyrábějte vlastní energii

Nemusíte být ale zrovna majitelem hospodářského stavení nebo obrovského pole s obilím, abyste si mohli zelený plyn vyrobit sami. K výrobě bioplynu vám postačí i kuchyňský odpad nebo zbytky po zvířatech. Díky těmto odpadům můžete vyrobit energii až na 6 hodin vaření. Velkou výhodou je navíc pak i vedlejší produkt, a to organické hnojivo, které můžete dál použít na své zahrádce. Malou bioplynku musíte umístit ven a je poměrně snadno k dostání ve specializovaných obchodech.

Vlastní bioplynka není jediný způsob, jak ušetřit na plynu. Často pomůže i změna dodavatele. Chci šetřit!

O uplatnění bioplynu se podle výše uvedených informací tedy pravděpodobně nemusíme bát. Je jen otázkou času, v jakém rozsahu a kde se s bioplynem budeme setkávat.