Těžba plynu v ČR: Jsme plynová velmoc?

Energetika

Největšími zásobami zemního plynu stejně jako ropy v Evropě se může pochlubit Rusko. Nicméně i Česká republika má svoje ložiska, kde se plyn těží. Víte, kde a jak velké zásoby zemního plynu se u nás vyskytují? A pokrývají tyto zásoby naši spotřebu?

25. 11. 2019
Těžba plynu v ČR: Jsme plynová velmoc?

Historie těžby zemního plynu na našem území

Významným milníkem v těžbě zemního plynu u nás byl už rok 1914, kdy se na tehdejším území Rakouska-Uherska začala spolu se zemním plynem těžit i ropa. Oblast, kde se začalo tenkrát vrtat, nalezneme dnes ve Slovenské republice. Jedná se o město s názvem Gbely, které leží jižně od Hodonína a zároveň kousek od hranic s Českou republikou. Před začátkem komerční těžby byl nález tohoto plynového ložiska přisuzován rolníkovi jménem Jan Medlen, který údajně ložisko na svém pozemku ve Gbelích objevil úplnou náhodou, a když zjistil, co všechno plyn dokáže, začal díky němu vytápět své obydlí. Nedokonalost jeho vytápěcího systému však vedla k explozi, která přilákala geology a zahájila tak komerční těžbu zemního plynu v této lokalitě.

Těžba zemního plynu se na našem území rozvíjela hlavně v oblasti Jihomoravského kraje, kde i dnes najdeme nejvýznamnější ložiska. V tehdejší době stačila těžba na pokrytí více jak poloviny spotřeby zemního plynu v celém Rakousku-Uhersku. Nicméně dnes už to tak velká sláva není a spotřeba zemního plynu se od dob Rakouska-Uherska mnohonásobně zvýšila. Právě proto Česká Republika nakupuje plyn převážně z Ruska, které má zásob dostatek a v menší části také z Norska, aby vůbec byla schopna pokrýt aktuální spotřebu.

V historii těžby zemního plynu nejsou však významné jen dávné doby, ale také nedávná událost z roku 2017, kdy těžaři české společnosti MND (Moravské naftové doly), nalezli obrovské naleziště ropy a zemního plynu na Hodonínsku. Pod zemí by mělo být ukryto více jak sto milionů kubíků zemního plynu. Zajímavé je, že nález byl učiněn na místě, kde těžaři výskyt zemního plynu a ropy vůbec nečekali a v lokalitě podobného druhu ani dříve netěžili. Je možné, že je v České republice více takových nalezišť, o kterých nevíme? Na tuhle otázku bohužel odpověď nemáme.

Kohoutek regulace zemního plynu.

Data ohledně těžby zemního plynu dle Českého statistického úřadu však mluví jasně. Množství vytěženého zemního plynu na našem území za poslední roky neroste, ale klesá. Ani informace o nových nalezištích nespustila vlnu euforie, která by natěšené těžaře hromadně vyslala do neprozkoumaných oblastí hledat nová ložiska. Jedním z možných důvodu je pravděpodobně i dlouhodobě klesající cena ropy a zemního plynu.

ZEMNÍ PLYN/OBDOBÍ

leden – červen 2017

leden – červen 2018

leden – červen 2019

domácí produkce (mil. kubíků)

112

106

105

dovoz (mil. kubíků)

4692

3506

5089

Tabulka č. 1 – těžba a dovoz zemního plynu. Zdroj: Český statistický úřad
 

Těžba plynu u nás nedokáže pokrýt spotřebu

Z výše uvedených dat ohledně domácí produkce a dovozu zemního plynu je patrné, že dovoz této komodity značně převyšuje její domácí produkci. A není se čemu divit. Spotřeba zemního plynu v České republice je za posledních pár let poměrně vysoká, nicméně neroste, ale spíše stagnuje. Podle údajů z roční zprávy Energetického regulačního úřadu byla celková spotřeba zemního plynu u nás v roce 2018 celkem 8 183 mil. kubických metrů, což je o 4% méně než v předloňském roce 2017. Zajímavé jsou však údaje ohledně spotřeby zemního plynu ze strany domácností, kde dochází ke každoročnímu poklesu. Důvodem mohou být stále teplejší a hlavně kratší zimy.

ZEMNÍ PLYN/OBDOBÍ

leden – červen 2017

leden – červen 2018

leden – červen 2019

spotřeba v domácnostech

1422

1322

1287

Tabulka č. 2 – spotřeba zemního plynu v domácnostech. Zdroj: Český statistický úřad

I přestože byly na území Jihomoravského kraje v nedávné době nalezena nová ložiska zemního plynu, jak jsme informovali výše, zatím zde k těžbě nedochází a oblast se stále prověřuje. Výzkumy mohou trvat i několik let, a tak se možnost těžby v nových lokalitách značně prodlužuje. 

Zemní plyn a dopravní průmysl

Spotřeba plynu v domácnostech sice klesá, jak jsme uvedli v tabulce výše, nedá se však říci, že by díky tomu klesalo i využití a smysl zemního plynu vůbec. Obrovskou roli začal zemní plyn hrát hlavně v dopravě. Tam využívá svých výhod jak plyn CNG, tak plyn LNG. Použití zemního plynu v dopravě se těší oblibě také u vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu podpořilo užívání zemního plynu v dopravě a vláda dokonce schválila Memorandum o dlouhodobé spolupráci s plynárenskými společnostmi v oblasti vozidel na zemní plyn do roku 2025. Ve světle těchto událostí je tedy otázka, jak významná těžba plynu pro naši zemi je a jak se bude dále vyvíjet.


Nejnovější články