Počet plynových přípojek roste, vzbudily zájem dotace?

Energetika

Podle posledních zpráv je v České republice stále více aktivních plynových přípojek. Jsou tím hlavním důvodem dotace? A topíte vy sami plynem? Čísla vás možná překvapí.

2. 10. 2020
Počet plynových přípojek roste, vzbudily zájem dotace?

Oživování mrtvých plynových přípojek

Plynaři se v posledních čtyřech letech setkávají s narůstajícím zájmem o zapojování tzv. mrtvých plynových přípojek. V roce 2016 zaznamenaly plynárenské společnosti zhruba 1000 případů aktivovaných plynových přípojek, v dalších dvou letech už to bylo skoro 12 000. Může se se tedy zdát, že zájem o plyn narůstá. Důvodů může být samozřejmě několik. Jedním z nich i neustále klesající cena plynu, kde došlo za posledních pár měsíců k velkému propadu. Přesvědčit se můžete v grafu níže. Zatímco v loňském roce se cena plynu v listopadu vyšplhala na neuvěřitelných 225 Kč za 1 MWh, nyní mluvíme o částce zhruba 146 Kč za 1 MWh. Tato částka však není nejnižší. Cena plynu sice stabilně klesá, v průběhu roku však dochází k mírným výkyvům. Nejnižší cena zemního plynu v tomto roce byla zaznamenána v červnu, a to necelých 122 Kč za 1 MWh.

Graf: Cena zemního plynu

Zdroj: www.tzb-info.cz

Zájem o plyn vzbudily dotace

Plynaři se však shodují na tom, že důvodem vyššího počtu aktivních plynových přípojek může být zejména přechod domácností na ekologičtější paliva a s tím spojené tzv. kotlíkové dotace. Mnoho domácností se pod vidinou státního příspěvku rozhodlo k přechodu z topení uhlím a jinými palivy na alternativní zdroje, jako je např. právě plyn. V rámci kotlíkových dotací mohli Češi žádat o finanční příspěvek na výměnu starých a neekologických kotlů na tuhá paliva. Zatímco v prvním kole bylo možné získat dotaci i na kotle pouze na uhlí, v současnosti už toto možné není. Aktuálně však můžete žádat o různé dotace v rámci podprogramu Nová zelená úsporám. Jaké dotace to jsou? Mrkněte do tabulky níže.

Zdroj energie, na který lze získat dotaci

Kotel na biomasu s ruční i samočinnou dodávkou paliva

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční i samočinnou dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

Tepelné čerpadlo (voda–voda, země-voda, vzduch-voda)

Plynový kondenzační kotel

Napojení na soustavu zásobování teplem

Zdroj: www.novazelenausporam.cz

Některé zdroje uvádějí, že dalším důvodem zvýšeného zájmu o zapojování plynových přípojek může být i zvýšená stavební činnost a rozšiřování území aglomerace, zejména v blízkosti hlavního města. Právě tady dochází v posledních letech k realizaci mnoha developerských projektů. Na území, kde se většina nových domů staví, je plyn rozveden díky plošné plynofikaci v devadesátých letech.

Plynofikace (neboli zavedení infrastruktury pro rozvod zemního plynu) na našem území tedy stále roste. Vypovídají o tom i následující čísla zveřejněná Energetickým regulačním úřadem v tabulce níže.

Délka plynovodů plynárenských soustav v ČR1

Rok

Délka plynovodů celkem

Přípojky celkem

2017

65 937 808

12 607 501

2018

65 976 798

12 628 452

2019

65 992 743

12 650 258

Zdroj: Výroční zpráva – Energetický regulační úřad

1 údaje jsou v metrech

Pokud vy sami máte k domu zavedenou plynovou přípojku, ale nepoužíváte ji, určitě zvažte možnost přejít na plyn. Jak již bylo řečeno výše, cena plynu stále klesá a od uhlí se pomalu ustupuje. Signálem je i státní podpora projektu, který plánuje kompletní odklon od uhlí max. do roku 2050. Situaci byste tedy tak jako tak museli časem řešit. Ústup od uhlí se řeší v celé Evropské unii. V České republice ho má na starost uhelná komise, která spolupracuje s vládou. Vláda navíc po roce 2022 plánuje plošný zákaz používání starých kotlů na tuhá paliva. Plynové kondenzační kotle tak mohou být dobrou alternativou jako zdroj energie i do vaší domácnosti.

Přechodem na plyn navíc nebudete zatěžovat ovzduší a snížíte např. prašnost v domě. Zástupci Českého plynárenského svazu navíc uvádějí, že jedna nová plynová přípojka pomůže snížit objem prachu vypuštěného do ovzduší až o čtvrt tuny. To už stojí za zvážení, nemyslíte?

Přechodem na plyn se sníží objem prachu v ovzduší

K aktivaci plynové přípojky je potřeba oslovit distributora plynu a také udělat rozvody plynu ve vašem domě. Čeká vás také pořízení plynového kotle a zprovoznění spalinovodu. Cena celého projektu může být různá, záleží na značce kotle, stavu komína apod. Můžete však počítat zhruba s částkou od 60 do 100 tisíc Kč. Podle dostupných dat existuje v České republice stále kolem 300 tisíc mrtvých plynových přípojek.

Vyšší počet plynových přípojek, ale nižší počet spotřebitelů?

Plynaři hlásí nárůst počtu oživených plynových přípojek a stát se snaží podporovat plyn jako ekologické palivo nejen kotlíkovými dotacemi. Dle údajů v tabulce výše, roste i délka plynovodů na našem území. Možná vás ale překvapí, že počet spotřebitelů plynu paradoxně klesá. Jasně o tom vypovídají čísla z výroční zprávy Energetického regulačního úřadu uvedená v tabulce níže. Za poslední tři roky klesl počet zákazníků plynárenských společností téměř o deset tisíc. K poklesu zákazníků v plynárenství dochází zejména v posledních deseti let. Jak je z tabulky patrné, největší nárůst zájmu o plyn je zaznamenán v devadesátých let. Od roku 1990 prakticky až do roku 2010 počet zákazníků v plynárenství rostl. Jak však bylo uvedeno výše, kotlíkové dotace na kotle na uhlí šly získat pouze v první vlně, avšak kvůli vysokým emisím to již možné není. Stát tedy podporuje zejména výměnu neekologických kotlů např. za plynové kondenzační kotle a lze se tedy domnívat, že v plynu vidí velkou budoucnost.

Spotřeba zemního plynu v České republice

Rok

Počet spotřebitelů

1990

1 661 824

1991

1 761 240

1992

1 820 752

1993

1 848 471

1994

1 918 896

1995

2 103 695

1996

2 276 683

1997

2 376 002

1998

2 469 587

1999

2 531 808

2000

2 601 210

2001

2 654 204

2002

2 692 523

2003

2 737 730

2004

2 771 690

2005

2 805 705

2006

2 823 102

2007

2 845 429

2008

2 864 576

2009

2 871 547

2010

2 870 634

2011

2 869 023

2012

2 868 083

2013

2 860 345

2014

2 849 162

2015

2 844 334

2016

2 840 473

2017

2 844 257

2018

2 840 619

2019

2 834 509

Zdroj: Výroční zpráva – Energetický regulační úřad
A co vy? Máte doma aktivní plynovou přípojku, řešíte vytápění domu jinak nebo stále používáte neekologická paliva? Ti z vás, kteří stále topí uhlím, by určitě měli přechod na plyn minimálně zvážit. Jak jsme uváděli výše, tento zdroj energie má bezesporu velké množství výhod a tak se možná vyplatí neodkládat toto rozhodnutí a pustit se do plynofikace vašeho rodinného domu. Cena plynu se dostává na historická minima. Z dlouhodobého hlediska ušetří nejen vaše peněženka, ale i vaše plíce. 🙂
Plynový hořák
A pokud ve vašem domě přípojku plynu nemáte, nezoufejte, jde to totiž i bez ní. Pomoci může tzv. plynový zásobník. Právě ten mohou využít ti z vás, kteří mají svůj dům nebo chalupu na odlehlém místě nebo třeba někde v horách a přípojka plynu je od domu vzdálená. Velkou výhodou plynového zásobníku je, že jede sám na sebe. Pokud má tedy váš dodavatel plynu výpadek, vašeho domu se tato havárie týkat nebude. Zásobník plynu navíc můžete využít jen jako záložní zdroj. Ve většině případech je v majetku dodavatele a vy jako zákazník za něj platíte nájem. Ten se pohybuje v řádech sto korun.

Nejnovější články