Je rozhodnuto. Uhlí končí, variantou je přechod na plyn

Energetika

O tom, že uhlí jako zdroj energie končí už není pochyb. O tomto tématu jsme psali několikrát. Co ale tuhle surovinu nahradí pořád není zcela jasné. Má vláda konkrétní plán? Pomoci by mohl zemní plyn.

15. 3. 2021
Je rozhodnuto. Uhlí končí, variantou je přechod na plyn

Téma uhlí a jeho konec je v posledním roce velmi často probíráno všemi médii. Bude tomu rok, co jsme vám v článku o plánovaném konci uhlí představovali tzv. uhelnou komisi, která se právě ukončením těžby a používání uhlí intenzivně zabývá. A právě uhelná komise před několika týdny rozhodla, že konec uhlí v České republice přijde v roce 2038.

Definitivní rozhodnutí, kdy uhlí skončí je nyní na vládě

Z aktuálních 19 členů uhelné komise hlasovalo pro rok 2038 celkem 15 z nich. Nicméně definitivní rozhodnutí, které potvrdí právě tento konkrétní rok, bude na vládě. “Dílčí výstupy a doporučení jsou aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení,” uvádí David Hluštík z Ministerstva průmyslu a obchodu. Uhelná komise byla zřízena v létě 2019 a to s hlavním cílem předložit a poskytnout vládě informace týkající se těžby a užívání hnědého uhlí u nás. Kromě analýzy potřeby uhlí v České republice, komise pracuje právě na možných scénářích odklonu od uhlí.

Co v budoucnosti nahradí uhlí? Existuje několik variant.

Komise vypracovala několik desítek variant a celkem pět scénářů, jak by k ukončení těžby a používání uhlí mohlo dojít. Otázkou, která všechny zajímá ale je, co uhlí nahradí. “Pokles podílu uhlí na celkové výrobě energie určitě budou muset nahradit jiné zdroje. Kromě nárůstu obnovitelných zdrojů a využití jádra počítá Ministerstvo životního prostředí s podporou plynu jako přechodového paliva. Podporu pro přechod na plyn proto bude nabízet aktuálně připravovaný Modernizační fond,” říká k tématu Ondřej Charvát z Ministerstva životního prostředí.

Více než polovinu tepla získáváme právě díky uhlí

Odpověď na palčivou otázku, jaká surovina uhlí nahradí zajímá všechny z nás. Hnědé uhlí se totiž u nás používá opravdu ve značné míře. Podle informací Ministerstva průmyslu a obchodu se uhlí aktuálně podílí více než 50% na výrobě tepla v teplárenských soustavách. Na obrovskou změnu v resortu energetiky má stát údajně k dispozici více než 100 miliard korun. S financováním by měly pomoci různé fondy či operační programy.

Před námi je sice ještě 17 let než uhlí definitivně skončí, opravdu jsme ale schopni ho v takové míře nahradit jinými zdroji? Je patrné, že uhlí bude nahrazeno kombinací OZE (domácí obnovitelné zdroje energie, pozn.red.), jaderné energetiky a zemního plynu. Zemní plyn bude sehrávat roli jak na úrovni systémových zdrojů schopných flexibilní výroby elektřiny, tak na úrovni teplárenství,” uvádí David Hluštík z Ministerstva průmyslu a obchodu a dodává:

“Ministerstvo průmyslu a obchodu v tomto ohledu finalizuje strategii dekarbonizace teplárenství, která je postavena zejména na využití zemního plynu, biomasy a odpadů. S využitím zemního plynu se také počítá v sektoru dopravy, kde by měl být zemní plyn postupně nahrazován „zelenými plyny“, zejména biometanem,” 

Konkrétní informace, jak ale nahrazování uhlí zemním plynem proběhne a jakých elektráren se bude týkat, zatím nejsou známy. Jisté ale je, že investice do těchto obrovských změn budou nemalé. Mnoho odborníků považuje tento termín odklonu od uhlí za velmi nerealistický. Aktuálně je v naší zemi v provozu více než desítka hnědouhelných elektráren, za jejichž uzavření bojuje např. organizace Greenpeace. Přičemž teprve v roce 2020 došlo k uzavření první takové elektrárny, konkrétně v Prunéřově.

Proč právě zemní plyn?

Odborníci neuvádí jako náhradu uhlí pouze zemní plyn, ale kombinaci různých energetických zdrojů. Nicméně oproti přírodním obnovitelným zdrojům má zemní plyn aktuálně výhodu v tom, že je schopen fungovat narozdíl od přírodních zdrojů (jako jsou zdroje ve větrných elektrárnách nebo solárních elektrárnách) ihned a případně pokrýt i výpadky těchto přírodních  elektráren. Problém je nicméně v tom, že ani zemní plyn není obnovitelným zdrojem narozdíl od jiných zdrojů. Navíc přestože je zemní plyn ekologičtější než uhlí, stále i on produkuje značné emise skleníkových plynů. V plynových elektrárnách by však nemusel být spalován jen zemní plyn, al v budoucnu by se mohlo jednat třeba o biometan.

Důležité informace v číslech

  • Uhlí se na výrobě tepla u nás podílí více než 50%
  • Na tyto teplárny jsou napojené více jak 4 miliony obyvatel
  • Rok 2038 přinese definitivní konec uhlí
  • Celkem 100 miliard má naše republika na to, aby provedla dekarbonizační změny v sektoru energetiky
  • aktuální cena emisní povolenky na uhlí se pohybuje kolem 30 EUR
  • Cena emisní povolenky vzrostla za poslední tři roky 6x z původních 5 EUR

Co bude dál?

Nyní je na vládě, aby potvrdila rok 2038 jako ten, který se zapíše do historie v souvislosti s definitivním koncem uhlí. Uhelná komise podle Ministerstva průmyslu a obchodu dále pracuje na detailnějším programu útlumu těžby, ale také na ekonomických a sociálních dopadech na naši zemi, které s koncem uhelné éry souvisí,


Nejnovější články