Jak se vypočítavá cena plynu?

Energetika

Asi tušíte, že cena, kterou platíte za 1 m3 plynu, neobsahuje pouze komoditní složku, ale skládá se hned z několika různých položek. Do ceny plynu mluví dodavatel, distributor i Energetický regulační úřad. Kolik si ukrajují dané instituce? A jak se vyznat v nepřehledném ceníku?

3. 9. 2019
Jak se vypočítavá cena plynu?

Z čeho se skládá cena plynu?

Regulovaná část ceny plynu

Regulovaná část ceny plynu je stanovena ERÚ a zákony. Jedná se tedy o tu část, kde ani změnou dodavatele neušetříte. Patří do ní mimo jiné poplatek operátorovi trhu (OTE). Ten dohlíží například na množství skladovaného plynu v podzemních zásobnících, informuje dodavatele poslední instance a zpracovává statistiky o dovozu a vývozu komodit. Další v pořadí je poplatek distributorovi, který spravuje místní distribuční soustavu. V rámci tohoto poplatku platíte za přepravu plynu k vám domů či za rezervovanou kapacitu. Další složkou jsou pak poplatky státu. Zemní plyn totiž podléhá dani z přidané hodnotu. Zároveň zde hraje roli i daň ze zemního plynu. Domácnosti jsou však od této daně osvobozeny.

INFO: ERÚ každoročně vydává rozhodnutí o regulovaných cenách v elektroenergetice a plynárenství, kde informuje, zda hodlá zachovat, snížit či zvýšit sazby. Zprávu o případných změnách vydává většinou v listopadu.

Neregulovaná část ceny plynu

Zde si již ceny diktuje každý dodavatel sám a je tu tedy prostor pro úsporu. Vybírat si můžete z desítek různých nabídek, kde se ceny významně liší. Součástí neregulované části je samozřejmě cena za komoditu, která se většinou účtuje za 1 MWh plynu. Kolik za megawatthodinu zaplatíte, se často odvíjí i od vaší spotřeby. Čím vyšší spotřeba, tím nižší cena. Proto je při srovnávání cen plynu nejlepší znát přesnou roční spotřebu. Jestliže ji podceníte, mohou vám utéct výhodnější nabídky.

Další položkou v neregulované části ceny je stálý měsíční poplatek za služby dodavatele. Cena se i zde může významně lišit. V nižší kategorii najdete například měsíční poplatek v hodnotě 30 Kč, ale objevují se i poplatky několikanásobně vyšší. Pokud tedy platíte dodavateli třeba 200 Kč měsíčně, pak je možná na čas začít uvažovat o změně.

ERÚ zveřejnil regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2019

Zdroj: ERÚ zveřejnil regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2019

INFO: 1 m3 = 10,55 kWh (= 0,01055 MWh).

Jak si vypočítat cenu plynu?

Vypočítat si cenu plynu není nic složitého, pokud znáte svou spotřebu, distributora a produkt. Pak si stačí pouze najít aktuální ceník na stránkách dodavatele a můžete začít počítat. Nejlepší bude ukázat vše na modelovém příkladu.

Modelový příklad: Centropol

My jsme si jako vzor vzali domácnost ze Středočeského kraje (distributor GasNet) s produktem POHODA ONLINE od Centropolu. Roční spotřeba je 1,5 MWh za rok.

Ceník POHODA ONLINE od Centropolu. Roční spotřeba je 1,5 MWh za rok.

V ceníku najdeme podrobný rozpad ceny plynu, kde je jasně ukázáno, kolik zaplatí klient za komoditu, za služby dodavatele, rezervovanou kapacitu u distributora či za poplatek operátorovi trhu. Obyčejného smrtelníka však nejvíce zajímá poslední část tabulky, kde je vypsaná finální cena za MWh a suma stálých měsíčních poplatků. Je ovšem potřeba počítat s hodnotou uvedenou v závorce, která zahrnuje i DPH. Následně vynásobíte cenu za MWh skutečnou spotřebou a poplatky počtem měsíců.

V našem modelovém případě by se jednalo o výpočet:

(1 464,26*1,5) + (105,85*12) = 2 196,39 + 1 270,2 = 3 466,59

Domácnost s daným produktem a spotřebou zaplatí ročně 3 466,59 Kč.

Modelový příklad: Bohemia Energy

O dost nepřehlednější ceník má například Bohemia Energy. Vezmeme-li v úvahu stejnou domácnost jako v předchozím případě, jak si pomocí jejich tabulek vypočítáme, na kolik vyjde 1,5 MWh?

Znovu nás zajímá řádek pro spotřebu do 1,89 MWh ročně. Výpočet celkové platby za plyn nám trošku stěžuje, že je vše uváděno v kWh. Nevadí. Údaje převedeme do MWh a můžeme počítat podle stejného vzorce.

(1 966,41*1,5) + (104,64*12) = 2 994,61 + 1 255,68 = 4 250,29

Domácnost s daným produktem a spotřebou zaplatí ročně 4 250,29 Kč.

Jak je vidět, liší se společnosti stylem ceníků i jejich obsahem. Pokud nechcete procházet každý produkt od všech dodavatelů, využijte naši kalkulačku. Ta vám přesně porovná nabídky a vy nebudete ztrácet čas projížděním nepřehledných tabulek.


Nejnovější články