Jak přepočítat m3 zemního plynu na kWh?

Energetika

Pamatujete si na převody jednotek v hodinách matematiky na základní škole? A co převod m3 na kWh, který se hodí každému, kdo používá plyn? Je to jednodušší, než si myslíte. Ukážeme vám, jak na to.

7. 9. 2020
Jak přepočítat m3 zemního plynu na kWh?

Kolik má centimetr milimetrů a kolik kilogram gramů asi víme bez nutnosti hlubšího zamyšlení všichni. Málokdo si však poradí s převodem m3 na kWh. Přestože se tento převod vyplatí znát každému, kdo používá plyn. Připravili jsme pro vás informace i pár praktických příkladů, díky kterým si budete ve spotřebě a cenách plynu daleko jistější. Navíc si převedenou spotřebu plynu můžete v kilowatthodinách porovnat se spotřebou elektřiny a zjistit tak, který zdroj energie se vám vyplatí používat v domácnosti více.

Rozdíl mezi jednotkami m3 a kWh

Zatímco s jednotkou m3 se většinou setkáte na vašem plynoměru, na faktuře u vašeho dodavatele se najednou musíte orientovat úplně v jiných číslech a v jiných jednotkách. Právě ve fakturách totiž naleznete vyúčtování v kilowatthodinách. Pro spotřebitele může být tento fakt poměrně matoucí a pro mnoho z nás je těžké se ve vyúčtování za plyn vůbec vyznat. Určitě znáte ten pocit zmatení, když vám z plynárny přijde vyúčtování. To ale kolikrát vypadá daleko složitější, než ve skutečnosti je.

Převody jednotek u plynu

Pojďme na chvíli otevřít teoretické okénko a blíže se podívat na to, jaký rozdíl v těchto jednotkách vlastně je. Hlavní rozdíl spočívá hlavně v jejich kategorii. Pokud mluvíme o m3, mluvíme o tzv. objemové jednotce, která vyjadřuje objemové množství. Pokud však počítáme v kWh nebo v MWh mluvíme o jednotkách energetických. Právě ty vyjadřují množství energie, které jsme jako zákazníci z odebraného plynu získali. A tady je ten výrazný rozdíl v obou jednotkách. Množství energie získané ze spotřeby plynu může být totiž pokaždé jiné.

Používání m3 zakázala vyhláška

Změna přišla v roce 2001, kdy se vyhláškou upravilo, že se v plynárenství budou používat pouze tyto jednotky – kWh a MWh. Důvodem je, že právě tyto jednotky daleko přesněji obsáhnou množství energie, které spotřebitel z plynu získá.

Pro spotřebitele i dodavatele plynu je samozřejmě daleko efektivnější a objektivnější, že se již m3 v plynárenství nepoužívají. Důvod je jednoduchý. Plyn, který odebíráme, pochází z různých zdrojů a tím pádem je i rozdílné kvality. Jinými slovy – z jednoho metru krychlového dostaneme jiné množství energie nebo tepla než z druhého metru krychlového. Další výhodou pak je, že energetické jednotky se používají i při spotřebě elektřiny nebo u vytápění tuhými palivy. Porovnání nákladů na energie je tak poté mnohem snazší.

Převod na kilowatthodiny není složitý

Když teď známe hlavní rozdíl mezi oběma jednotkami, pojďme se nyní podívat, jak se konkrétně m3 na kWh převádí. Možná se vám do toho ani nechce, ale je to jednodušší než se zdá. Pro ty z vás, kteří se však přepočtem nechtějí trápit, máme jednu dobrou zprávu. Na internetu funguje nespočet kalkulaček, které vám s přepočtem pomohou. Stačí zadat požadovaný údaj a je to.

K převodu budeme potřebovat obecně známý koeficient, který je většinou stanoven jako 1:10,55. Z toho tedy vyplývá následující:

1 m3 = 10,55 kWh

Někteří dodavatelé pak své ceny uvádějí v megawatthodinách, pro úplnost tedy uveďme ještě následující rovnici:

1 MWh = 1000 kWh

A teď trochu praktického počítání, aby nezůstalo jen u teorie. Připravili jsme pro vás tři modelové příklady, které na sebe navazují. Je však potřeba počítat s tím, že jde o velmi hrubé výpočty a hrubé odhady. Konkrétní čísla uvádíme hlavně pro lepší představení převodu jednotek a porovnání různých zdrojů energií. V příkladu níže vychází daleko levněji topení plynem. Je však nutné počítat levnější zdroj energie vždy pro konkrétní dům či byt. Záleží totiž na mnoha faktorech, např. na velikosti vašeho bydlení, lokalitě, vaší subjektivní pocitové teplotě, zateplení apod.

Modelový příklad

Modelový příklad č. 2

Modelový příklad č. 3


Nejnovější články