Jak odejít od dodavatele plynu?

Energetika

Vyhledali jste si lepší nabídku na dodávky plynu a teď chcete odejít ke konkurenci? Nejprve je nutné ukončit smluvní vztah s původním dodavatelem. Proces nemusí být složitý, záleží, jak máte nastavenou smlouvu. Podívejte se, jak odejít od dodavatele plynu.

4. 1. 2021
Jak odejít od dodavatele plynu?

V určitých případech stanovených zákonem je to snadné

Pokud za vaší motivací přejít k jinému dodavateli plynu stojí zdražení nebo změna obchodních podmínek, máte z části vyhráno. Tedy za předpokladu, že stihnete předepsané termíny. Zdražení i změna obchodních podmínek totiž dávají zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí – bez ohledu na to, jaký typ kontraktu jste s poskytovatelem služeb podepsali.

SROVNEJTE SI DODAVATELE PLYNU A UŠETŘETE PRŮMĚRNĚ 3000 KORUN ZMĚNOU NA TOHO NEJVÝHODNĚJŠÍHO

Dodavatel vám tyto změny musí náležitě oznámit nejpozději 30 dní před jejich účinností. Vy můžete odstoupit od smlouvy do 10 dnů přede dnem účinnosti.

Případů, ve kterých můžete bez problémů odstoupit od jakékoliv smlouvy s dodavatelem plynu, stanovuje zákon více. Jestliže jste podepsali smlouvu mimo obchodní prostory společnosti – například na ulici, po telefonu nebo online – máte právo bezplatně ukončit kontrakt do 14 dnů od jeho uzavření. Zjistěte, kdy máte nárok na odstoupení od smlouvy na dodávku energie bez sankcí.

U smlouvy na dobu neurčitou vás komplikace nečekají

Pokud se na vás nevztahuje žádný z uvedených příkladů, pak bude klíčové, jak vypadají vaše konkrétní smluvní podmínky. Ty se budou u jednotlivých poskytovatelů lišit, nicméně nejpodstatnější je, zda máte s dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, nebo určitou.

Zaměřte se na konkrétní smluvní podmínky, jelikož se u dodavatelů liší.

Smlouva na dobu neurčitou dává zákazníkovi mnohem více svobody – lze ji bez sankcí vypovědět kdykoliv. Po odstoupení od smlouvy následuje výpovědní lhůta. Následně můžete začít odebírat plyn od jiného, třeba levnějšího dodavatele. Standardní délka výpovědní lhůty bývá tři měsíce.

Odstoupení od smlouvy na dobu určitou se může prodražit

Pochopitelně i smlouvu na dobu určitou můžete kdykoliv ukončit, nemusí se to ale obejít bez sankcí. Většina dodavatelů má v podmínkách stanovenou smluvní pokutu, jejíž výše se běžně pohybuje v řádu několika tisíců korun. Někteří poskytovatelé nedefinují tuto částku jako fixní poplatek, ale jako násobek určité sumy a počtu neproběhlých měsíců do konce smlouvy. Výše smluvní pokuty tak bude klesat s přibližováním konce kontraktu.

Bez sankcí jde smlouvu na dobu určitou vypovědět jen ve stanovené době. Obvyklým termínem jsou tři měsíce před koncem smlouvy. Tím, že je smlouva uzavřena na dobu určitou, se nejedná o odstoupení od smlouvy, ale o nesouhlas s jejím prodloužením. Právě v automatickém prodlužování může spočívat hlavní problém smluv na dobu určitou – když člověk prošvihne vymezenou lhůtu, je smlouva automaticky prodloužena a pokud ji chce zákazník ukončit, nevyhne se sankcím. Jestliže byl kontrakt podepsán na dva roky, bude zpravidla prodloužen o stejnou dobu.

Smlouvy na dobu určitou budou maximálně na tři roky

Smlouvy na dobu určitou se nejčastěji uzavírají na 1–3 roky, výjimkou ale zatím nejsou ani delší kontrakty. Novela energetického zákona, která by měla vstoupit v platnost nejspíš v průběhu roku 2021, maximální délku smluv na dobu určitou omezí na 36 měsíců a to včetně případného prodlužování. Po uplynutí této doby bude kontrakt považován za smlouvu na dobu neurčitou.

Jak zpracovat odstoupení od smlouvy s dodavatelem plynu?

Odstoupení od smlouvy s dodavatelem plynu je jednostranný právní úkon, který by měl splňovat určité náležitosti. Písemné vyjádření by mělo v každém případě obsahovat vůli ukončit smluvní vztah, číslo smlouvy o dodávkách plynu, identifikaci zákazníka a specifikování odběrného místa. Dále je vhodné, aby byl na dokumentu uveden datum, ke kterému je odstoupení od smlouvy účinné. Když na odstoupení žádný datum nebude, vstoupí v účinnost ke dni doručení – nestanoví-li smlouva jinak.

Vyjádření ze strany dodavatele nemusíte při výpovědi smlouvy obdržet. Nezapomeňte proto na doklad o odeslání.

Odstoupení od smlouvy byste měli prokazatelně doručit dodavateli. Ideální je poslat dokument doporučeně s dodejkou, protože budete mít pro případ nesrovnalostí v ruce důkaz o doručení i s konkrétním dnem dodání. Na potvrzení o přijetí nebo vyjádření ze strany dodavatele byste mohli čekat marně – zákon obchodníkům žádnou takovou povinnost neukládá. Je proto důležité postupovat v mezích zákona a v souladu s podmínkami ve smlouvě. Na druhou stranu někteří dodavatelé vám vyrozumění zašlou i přesto, že tak činit nemusí.

Je váš dodavatel plynu výhodný?

Dodavatelů plynu funguje na trhu celá řada a jejich podmínky i ceny se výrazně liší. Jste si jistí, že neplatíte za dodávky plynu příliš? Zjistíte to velmi snadno a rychle – díky naší online kalkulačce. Během dvou minut uvidíte přehledné srovnání 71 dodavatelů. Navíc můžete dostat neveřejnou nabídku, kterou byste u poskytovatele nikdy nedostali. To vše zcela nezávazně a zdarma.


Nejnovější články