Boj s energetickými šmejdy nabírá na obrátkách, Energetická deklarace zpřísnila

Energetika

Energetická deklarace, která začátkem tohoto roku vznikla, aby chránila spotřebitele před takzvanými energetickými šmejdy, se včera dočkala své první aktualizace. Druhá verze je značně přísnější a nemohou ji podepsat aukční nebo zprostředkovatelské společnosti. Co s sebou nová Deklarace přinese a proč byly změny nevyhnutelné?

12. 12. 2019
Boj s energetickými šmejdy nabírá na obrátkách, Energetická deklarace zpřísnila

První verze Energetické deklarace spatřila světlo světa v květnu tohoto roku a měla být symbolickým začátkem nového fungování energetického trhu v České Republice. Jejím podepsáním se dodavatelé dobrovolně zavázali, že budou dodržovat stanovená pravidla vedoucí ke kultivaci trhu s energiemi, vytvoření transparentního prostředí a větší kontrole zprostředkovatelů včetně aukcí. V posledních měsících se však ukázalo, že zatočit s energetickými šmejdy nebude tak jednoduché, jak se zdálo.

Situace na trhu se nezlepšuje

Energetický regulační úřad totiž za prvních 11 měsíců eviduje 12 498 podání, což je meziroční růst o 5,34 %. Stížnosti spotřebitelů, dotazy a žádosti o zjištění informací přitom z jedné pětiny směřují hlavně na činnost aukčních společností. Ty lákají na zdánlivě zajímavou možnost uzavřít smlouvu na dodávky plynu či elektřiny se společností, která v aukci nabídne nejvýhodnější podmínky. To však nese také svá rizika, o kterých jsou spotřebitelé často velmi nedostatečně informováni.

Tento trend potvrzuje také Česká obchodní inspekce, která upozornila, že tento rok eviduje již 10 000 podnětů, s tím, že mnoho z nich se týká právě aukčních zprostředkovatelů. Tiskový mluvčí ČOI Jiří Fröhlich dále podotknul, že za první tři čtvrtletí tohoto roku prověřili již 28 subjektů a jen u pouhých 3 nezjistili žádné porušení zákona. Provinilcům zatím inspekce rozdala 7 pokut v celkové výši 4,5 milionu korun. Nejvyšší z nich činila jeden milion korun a vysloužila si ji společnost Regionální Energie. Další pokuty za více než 8 milionů jsou uděleny nepravomocně.

Situace s energetickými šmejdy se nelepší.

Na novelu zákona si zatím počkáme

Situace na trhu však není jediným důvodem, proč se zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a dodavatelé setkali u kulatého stolu a jednali o změnách v Deklaraci. Dalším velkým problémem je totiž novela energetického zákona, která je zatím v nedohlednu. Přitom právě ta by měla být hlavním nástrojem pro omezení šmejdských praktik a ochranu spotřebitelů.

Novela je sice už hotova a vložena do Elektronické knihovny připravované legislativy, legislativní rada vlády ji ale začne projednávat nejdříve v lednu příštího roku, což znamená, že by mohla začít platit až v roce 2021.

To komplikuje situaci hlavně proto, že celá Deklarace byla původně zamýšlena jako dočasný samoregulační nástroj, který měl na několik málo měsíců zavést opatření předcházející nové legislativě. V současné době však už nehovoříme o překlenutí pár měsíců, a tak bylo třeba z dočasné výzvy vytvořit funkční platformu.

V rámci nové Deklarace se proto signatáři zavazují, že mezi sebou budou sdílet výpovědní lhůty, že poskytnou zákazníkovi dostatečně dopředu informace o uzavření smlouvy a datu zahájení dodávky nebo že nebudou se spotřebiteli uzavírat smlouvy delší než 36 měsíců.

Část Deklarace reaguje také na aktuální problémy s aukcemi a zprostředkovateli a udává, že signatáři se zavazují kontrolovat způsob prodeje u svých zprostředkovatelů a v případě zjištění neetického chování mají povinnost požadovat okamžitou nápravu, případně dokonce ukončit spolupráci. Dodavatelé by také neměli jít na ruku aukčním společnostem a poskytovat jim nabídky pro klienty, kteří podepsali plnou moc.

Podle Energetické deklarace signatáři nebudou uzavírat smlouvy delší než 36 měsíců.

Samotní dodavatelé aktualizaci Deklarace vítají

I když je tedy nová Deklarace značně přísnější, samotní dodavatelé ji vesměs vítají: „K Deklaraci se hrdě hlásíme, je dosud tím nejlepším počinem, který trh připravil. Jestliže se chceme hrdě hlásit k odvětví, ve kterém pracujeme, musíme udělat mnohem více pro zákazníky, jejich spokojenost musí být středobodem našeho zájmu. Deklarace jde správným směrem, podpoří poctivé a profesionální dodavatele a pomůže ukázat prstem na vykuky. Věříme, že legislativci postupy obsažené v Deklaraci co nejdříve přetaví v zákon, který bude vymahatelný a platný pro všechny!“, říká Aleš Pospíšil, mluvčí společnosti Centropol.

Dodává také, že „se zákazníkem se musí komunikovat plně transparentně. Smluvní podmínky musejí být jasné a férové. Kvalitní dodavatel musí od příště převzít plnou odpovědnost za zprostředkovatele, kteří se, po hříchu, často chovají jako utržení ze řetězu. Kdo si takové lidi nebude schopen uhlídat, bude ze seznamu signatářů nemilosrdně vymazán.“

A co nová Deklarace změní přímo v praxi a jak ovlivní vás jako spotřebitele? Jejím hlavním cílem je především řešit problémy, které momentálně zákazníky pálí nejvíce. Mimo nekalé jednání zprostředkovatelů tak jde například o nesmyslně dlouhé a nepřehledné smlouvy či nedostatek informací o tom, k čemu se podpisem smlouvy spotřebitel zavazuje.

Původní Deklaraci podepsalo 30 firem, které pokrývají až 80 % trhu. Novinkou je, že k aktuální Deklaraci se mohou dodavatelé plynu a elektřiny připojit až po tom, co jejich žádost schválí SOCR ČR.


Nejnovější články