Distribuce plynu v příštích pěti letech podraží, predikuje ERÚ

Energetika

Energetický regulační úřad zveřejnil zásady cenové regulace pro následujících pět let. Součástí dokumentu je predikce cen distribuce zemního plynu. Bude se zdražovat, nejvíce pak v Praze. Jako důvod uvádí regulátor trhu nutné investice do zastaralých plynovodů.

26. 10. 2020
Distribuce plynu v příštích pěti letech podraží, predikuje ERÚ

ERÚ vydal odhad regulovaných cen na období 2021–⁠2025

V červenci zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ) Zásady cenové regulace pro V. regulační období, to znamená pro roky 2021–⁠2025. Vydání dokumentu předcházel konzultační proces a projednání připomínek. Dokument stanovuje postupy regulace pro přepravu plynu, distribuci plynu a elektřiny, přenos elektřiny, operátora trhu a povinně vykupující.

Ukazatel WACC (vážený průměr nákladu kapitálu), který reflektuje míru zisku distribučních společností, by měl v příštím období klesnout z 7,94 % na 6,43 %. Díky tomu by měli zákazníci odebírající plyn v příštím pětiletém regulačním období ušetřit oproti předchozímu období 6,8 miliardy korun.

Důraz je kladen na transparentnost

V nadcházejícím regulačním období bude muset ERÚ reflektovat nové trendy v energetice. Za ně označil především potřebu vyšší spolehlivosti distribuce, změnu skladby zdrojů –⁠ zejména odklon od uhlí a zvýšenou decentralizaci výroby plynu. Úřad upozornil také na důležitost role zákazníka, jehož potřeby se mění a jeho peníze by měly být investovány efektivně. Trendem jsou energetická společenství a důraz na flexibilitu dodávek. Ta se odráží rovněž v trendu digitalizace a smart struktury, který klade do popředí možnost rychlejší změny dodavatele nebo využití flexibilních tarifů.

Energetický regulační úřad chce dosáhnout vyváženosti regulace z pohledu jednotlivých účastníků trhu a zlepšit předvídatelnost regulace pro jednotlivé subjekty na trhu s plynem. Regulační principy by měly být stabilní a transparentní, aby na ně mohli distributoři plynu reagovat a měli motivaci ke změnám. Důraz je kladen na investice, ale zároveň by neměly být vynakládány platby spotřebitelů neúčelně.

Plynový hořák

Distribuce plynu bude zdražovat především v Praze

Predikce cen distribuce zemního plynu v příštích pěti letech předpokládá postupné zdražování. Ke snížení regulované ceny by mělo dojít pouze v roce 2021, ale poté nás čeká meziroční zdražování v průměru o 3–⁠4 % ročně. Na českém trhu působí tři velcí distributoři zemního plynu –⁠ E.ON Distribuce, Pražská plynárenská Distribuce a GasNet.

Meziroční změna ceny distribuce plynu (vč. přepravy plynu)

2021

2022

2023

2024

2025

E.ON Distribuce a. s.

-2,3%

5,0%

2,8%

2,7%

1,7%

Pražská plynárenská Distribuce a. s.

2,4%

7,1%

4,1%

4,9%

4,0%

GasNet s. r. o.

-4,3%

3,4%

2,6%

2,8%

2,8%

Celkem

-3,3%

4,0%

2,8%

3,1%

2,9%

Zdroj: ERÚ

K největšímu nárůstu cen distribuce by mělo dojít u Pražské plynárenské Distribuce, tedy pro spotřebitele odebírají plyn v hlavním městě. V roce 2022 očekává ERÚ navýšení regulovaných cen dokonce o více než 7 %. Na druhou stranu zde patří regulovaná složka v současné době k nejnižší z celé České republiky.

Ceny navyšují nutné investice do plynovodů

Hlavním důvodem pro navýšení cen distribuce jsou nutné investice do plynovodů a kompresních stanic. Je potřeba kompletně obnovit ocelové plynovody z 80. a 90. let. Investovat se bude také do plynovodu Moravia pro zásobování regionu severní a střední Moravy s potenciálním propojením na Polsko. „Celorepublikově pak Zásady cenové regulace pro roky 2021 až 2025 počítají i s postupnou digitalizací energetických soustav, investicemi souvisejícími s předpokládaným „ozeleňováním“ energetiky a udržitelným provozem těchto soustav. Obnova a rozvoj plynárenských soustav budou v následujících pěti letech vyžadovat úhrnně více než 30 miliard Kč,“ uvádí tiskový mluvčí ERÚ Michal Kebort.

plynoměr

Největší investice vyžaduje hlavní město Praha. „Na distribučním území, které spravuje společnost Pražská plynárenská Distribuce, bude v následujících letech pokračovat rozsáhlá obnova plynárenské sítě, která generuje vyšší náklady promítané do regulovaných cen. Rozdílné potřeby obnovy sítě v jednotlivých oblastech jsou dány historickými a územními specifiky,“  objasňuje Kebort.


Nejnovější články