Distribuce plynu v Praze prudce podraží, bude se investovat

Energetika

Energetický regulační úřad vydal střednědobý výhled na příštích pět let –⁠ distribuční ceny plynu by měly růst, a to obzvláště v Praze. Na území spadající pod společnost Pražská plynárenská Distribuce by měly regulované ceny v příštích letech stoupnout meziročně až o 7 %. Podle regulátora trhu jsou důvodem zastaralé plynovody i obtížnější stavební práce kvůli husté zástavbě.

3. 8. 2020
Distribuce plynu v Praze prudce podraží, bude se investovat

Regulované ceny plynu v hlavním městě porostou

V červenci zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ) zásady cenové regulace pro příští regulační období, to znamená od roku 2021 do 2025. Jedná se o střednědobé odhady –⁠ konkrétní cenová rozhodnutí jsou vydávána každý rok podle aktuálních dat. Přesto nám dokument dává představu, jakým směrem by se ceny za distribuci plynu mohly vyvíjet v příštích letech. Bude se zdražovat, a to především v Praze.

Hlavní město patří pod distributora plynu Pražská plynárenská Distribuce. V Česku operují ještě další dva velcí poskytovatelé –⁠ v jižních Čechách a na jižní Moravě E.ON Distribuce, ve zbytku republiky pak GasNet. Výhledově ale zaznamená největší nárůst cen právě Praha.

Meziroční změna ceny distribuce plynu (vč. přepravy plynu)

2021

2022

2023

2024

2025

E.ON Distribuce a. s.

–⁠2,3%

5,0%

2,8%

2,7%

1,7%

Pražská plynárenská Distribuce a. s.

2,4%

7,1%

4,1%

4,9%

4,0%

GasNet s. r. o.

–⁠4,3%

3,4%

2,6%

2,8%

2,8%

Celkem

–⁠3,3%

4,0%

2,8%

3,1%

2,9%

Zdroj: ERÚ

Z tabulky je patrné, že zatímco v příštím roce se ve většině republiky plánuje zlevnění distribuce elektřiny, v Praze se bude zdražovat. K největšímu skoku by pak mělo dojít v roce 2022, kdy ERÚ predikuje meziroční nárůst cen o více než sedm procent. Ve zdražování se bude pokračovat až do konce pětiletého regulačního období.

Distribuce plynu podraží

V Praze jsou potřeba největší investice

Do zvyšujících se cen se budou promítat především vysoké nároky na investice, které má hlavní město. Mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort to upřesňuje: „Na distribučním území, které spravuje společnost Pražská plynárenská Distribuce, bude v následujících letech pokračovat rozsáhlá obnova plynárenské sítě, která generuje vyšší náklady promítané do regulovaných cen. Rozdílné potřeby obnovy sítě v jednotlivých oblastech jsou dány historickými a územními specifiky.“

Kromě stavu rozvodů plynu vstupuje do hry také nákladnější opravy v hlavním městě. Kebort dodává: „Záleží například na tom, kdy bylo dané území původně plynofikováno, resp. v jakém stavu je tamní plynárenská soustava, a v případě Prahy hrají roli i komplikovanější stavební práce v průběhu oprav dané vysokou hustotou zástavby v hlavním městě.“

Momentálně jsou v Praze regulované ceny nejnižší v republice

Na druhou stranu je důležité dodat, že v současné době na území Pražské plynárenské Distribuce platí domácnosti za regulovanou složku ceny plynu vůbec nejméně v celé České republice. Regulované platby domácností je tak potřeba navýšit, aby byl dostatek prostředků na investice. Ty počítají nejen s obnovou zastaralých přepravních soustav, ale také s postupnou digitalizací energetických soustav, které umožní jejich flexibilnější řízení.

Ceny plynu

Energetický regulační úřad chce do budoucna klást důraz na udržitelný provoz soustav a přiznává, že do cen se promítne i přechod k obnovitelným zdrojům. Celkem se v období 2021–⁠2025 plánují v České republice investice do plynárenských soustav ve výši více než 30 miliard korun.


Nejnovější články