Plyn jako zelený zdroj? Podívejte se na srovnání s uhlím

Energetika

Zemní plyn jako zdroj energie se těší čím dál větší oblibě. Mohou za to mimo jiné výrazně nižší emise při jeho spalování a to zejména oproti uhlí. Plyn se tak logicky dostal do popředí zájmu při mezinárodních snahách o uhlíkovou neutralitu. Podívejte se na srovnání zemního plynu a uhlí, rozdíly zdaleka nejsou jen v emisích.

31. 8. 2020
Plyn jako zelený zdroj? Podívejte se na srovnání s uhlím

Zemní plyn jako součást cesty k uhlíkové neutralitě

V posledních letech začaly státy intenzivně řešit, jak zastavit změny klimatu, ke kterým dochází v důsledku lidské činnosti. Výsledkem je několik mezinárodních dohod, přičemž mezi ty nejvýznamnější patří Pařížská dohoda z roku 2015. Ta jako jeden z cílů definuje dosažení uhlíkové neutrality v rozvinutých zemích. Uhlíkovou neutralitou je chápáno neprodukování emisí oxidu uhličitého nebo produkování jen takového množství, jenž je možné vyvážit různými kompenzačními projekty, které zajistí vstřebání CO2. Energetika by se tak v souladu s tímto cílem měla odklonit od fosilních paliv a orientovat se především na obnovitelné zdroje v podobě slunce, větru či biomasy. Jak se však do společnosti obnovitelných zdrojů dostal zemní plyn?

Cíle Pařížské dohody mají být naplněny do roku 2050. V současnosti se nejeví jako pravděpodobné, že by obnovitelné zdroje do té doby dokázaly plně nahradit používaná fosilní paliva. Proto se pozornost upřela na zemní plyn, jehož emise jsou výrazně nižší než u uhlí. Navíc je zde potenciál, že by se do budoucna mohl stát dekarbonizovaným nebo CO2 neutrálním. Především z těchto důvodů se zemní plyn stal důležitou součástí cesty k uhlíkové neutralitě, slovy mezinárodních politiků jakýmsi „mostem k obnovitelným zdrojům“. Rozšíření plynu by měla usnadnit skutečnost, že se v mnoha oblastech již běžně využívá. Kromě toho je plynu dostatek – jeho prokazatelné zásoby by měly vystačit na 150–200 let.

Uhelná elektrárna

Výhody zemního plynu oproti uhlí

Hlavní výhodou plynu jakožto ekologičtějšího zdroje jsou především nižší emise CO2. Během spalování zemního plynu je uvolňováno o 50 % emisí oxidu uhličitého méně než u hnědého uhlí. Ve srovnání s černým uhlím je to o 40 % méně, oproti kapalným palivům o 25 % méně. Plynové spotřebiče vykazují vyšší účinnost než spotřebiče na ostatní paliva, snížení emisí CO2 je tak ještě o něco vyšší.

Spalování zemního plynu neprodukuje pevné nespálené částice jako například saze nebo prach, které právě v České republice představují jeden z největších problémů v oblasti znečištění ovzduší. Emise oxidu uhelnatého jsou díky lehkému promísení se vzduchem nepatrné a řádově nižší než u hnědého uhlí. Sloučenin síry je v zemním plynu minimum, ve spalinách tak najdete jen velmi malé množství oxidu siřičitého. Na rozdíl od uhlí se neuvolňují ani nebezpečné dioxiny a furany. Spalováním zemního plynu vznikají zejména termické oxidy dusíku, nicméně stále na úrovni 25–30 procent ve srovnání s uhlím.

Srovnání vzniku vybraných škodlivin v důsledku spalování v mg/MJ

Hnědé uhlí

Zemní plyn

Popílek

608,4

0,6

Oxid siřičitý

1129,4

0,3

Uhlovodíky

699,3

3,8

Oxid uhelnatý

3146,9

9,4

Zdroj: https://www.zemniplyn.cz/

Zemní plyn je také pohodlný a levný

Kromě šetrnosti k životnímu prostředí má plyn oproti uhlí několik dalších nesporných výhod. Patří mezi ně bezpochyby komfort a pohodlí spojené s obsluhou nebo snadná regulace provozu spotřebičů. Ve srovnání s obnovitelnými zdroji je zemní plyn k dispozici nezávisle na počasí během celého roku, proto jsou plynové elektrárny skvělým doplňkem k větrným a solárním zdrojům.

Zemní plyn se hodí také pro domácnosti, kde představuje levnou alternativu pro vytápění. V porovnání s hnědým uhlím vás vytápění plynem vyjde zhruba o 20 % dráž, nicméně odměnou je vám právě ušetřený čas, který byste strávili skladováním uhlí, přitápěním či úklidem. Je navíc velice pravděpodobné, že v zájmu naplnění klimatických cílů bude využívání uhlí ze strany státu dále omezováno, případně uměle zdražováno. Ostatně jedním z takových kroků je nutnost používat kotle emisní třídy 3 a vyšší, která vstoupí v platnost od září roku 2022.


Nejnovější články