Otrava plynem: jak vaše tělo reaguje?

Domácnost

Otrava plynem je častějším případem pro záchranáře, než byste si možná mysleli. Jak na ni reaguje naše tělo? Je lehké ji rozpoznat a jak jí předejít?

23. 7. 2020
Otrava plynem: jak vaše tělo reaguje?

Používání zemního plynu jako zdroje energie je tu s námi už dlouho a těší se stále větší oblibě. Pro životní prostředí totiž není zemní plyn tak škodlivý jako jiná paliva, a tak je jeho spotřeba podporována ze všech stran. Počet plynových přípojek v Čechách navíc roste. Plyn se zkrátka stal běžnou součástí většiny domácností. Topí s ním nebo ho využívá k ohřevu vody či k vaření velké procento z nás. Samotný zemní plyn není jedovatý, je to ale látka, kterou bychom neměli podceňovat a zaslouží si zacházení s velkou opatrností. A co vy, zacházíte s plynem obezřetně? A necháváte si doma plynové spotřebiče kontrolovat?

Rizika používání plynu v domácnostech

Abychom to vzali pěkně popořadě, pojďme se podívat, co nám při používání plynu hrozí. Pokud vezmeme v potaz plyn v běžné domácnosti k vaření či topení, mohou nám nejčastěji hrozit tyto tři případy:

Únik plynu – plyn jako takový je velmi těžké ve vzduchu rozeznat. Jeho původní vlastností je totiž fakt, že je bez barvy, bez zápachu i bez chuti. Pro naši bezpečnost je však naštěstí plyn tzv. odorizovaný. Je do něj tedy přidána odorizační složka, která vytváří specifický zápach a díky ní poznáme, že plyn uniká. Ještěže tak! Zápach plynu takový, jaký všichni známe, signalizuje, že se plyn šíří do vzduchu a v tu chvíli je třeba jednat.

Samotné nadýchání plynu nám už jako takové může způsobit bolest hlavy, malátnost či pocit tlaku v očích. Tyto příznaky však zmizí, pokud se opět nadechneme čerstvého vzduchu. Právě díky specifickému zápachu jsme schopni plyn rozlišit a většímu nadýchání se vyvarovat. Neberme to na lehkou váhu, ale toxické vlastnosti plynu jsou zanedbatelné a tolik nebezpečí nám nehrozí. Samozřejmě však může dojít i k udušení plynem. Statisticky jsou s těmito případy spojené spíše sebevražedné pokusy.

Výbuch plynu – pokud dojde ke spojení plynu a vzduchu, může vzniknout výbušná koncentrace. Právě výbušnost je pravděpodobně tou nejhorší vlastností plynu. Při úniku plynu do ovzduší např. v malé uzavřené místnosti, stačí po nějaké době zažehnout oheň a dojde k okamžitému výbuchu. I tady však napomáhá zmiňovaná odorizace plynu, která nám signalizuje nebezpečí úniku plynu dřív, než dojde k výbuchu. Pomoct mohou samozřejmě i detektory, kterých je dnes na trhu k dostání mnoho.

Nedokonalé spalování – velký problém u plynových spotřebičů vzniká při nedokonalém spalování, třeba v karmě nebo u plynového sporáku. Při nedokonalém spalování totiž vzniká tzv. oxid uhelnatý (CO), kterému se také přezdívá tichý zabiják. Právě oxid uhelnatý není vidět a narozdíl od plynu ani cítit. O jeho přítomnosti v ovzduší se tedy dozvíme většinou tehdy, když už je pozdě.

Detektor úniku plynu

Nejčastější příčinou vzniku oxidu uhelnatého je závada na plynovém spotřebiči, ale i nedostatečně přívětivé prostředí, kde se plynový spotřebič nachází (např. špatný přísun vzduchu apod.), problémem může být i zanedbaná údržba spalinovodu.

Otrava tichým zabijákem

Podle statistik vyjíždí záchranáři k případům otravy oxidem uhelnatým poměrně často. Celkově mluvíme zhruba o 1500 případech ročně, přičemž stovka z nich končí smrtí otráveného.

Pokud se oxid uhelnatý dostane do organismu, pocítí člověk většinou únavu a bolest hlavy. Někdy je možné cítit i tlak na prsou. Při vyšší koncentraci oxidu uhelnatého v ovzduší můžeme pocítit závratě a silnou žaludeční nevolnost. Pokud je po otravě plynem člověk stále při vědomí, je první pomoc jednoduchá – pomalé dýchání čerstvého vzduchu. Lékaře je však nutné volat vždy. Otrava plynem může člověku způsobit dlouhodobé zdravotní potíže, jako jsou poruchy vidění, třes apod.

Kontrola plynu minimálně 1x ročně

Máte z toho všeho obavy i o váš plynový kotel nebo vařič? Pak tenhle článek splnil svůj účel. Není nic jednoduššího, než si plynové spotřebiče nechat zkontrolovat. Běžná kontrola vás přijde zhruba na 1000 Kč a budete mít klid. 

Plynové spotřebiče pak nechávejte kontrolovat pravidelně, ideálně jednou ročně. Kontrolu by měl provést odborný technik. Pokud si nevíte rady, kde na něj vzít kontakt, poraďte se se svým dodavatelem energii. “Můj dodavatel energií zajišťuje pravidelnou kontrolu plynového kotle včetně spalinovodu. Chodí k nám jednou ročně a kontrola je zdarma,” uvádí Tomáš Jiřík, který se s únikem plynu ve své domácnosti již setkal. “Měli jsme starou karmu v koupelně a plyn tam byl cítit často, nakonec jsme se rozhodli pro výměnu za plynový kondenzační kotel a je po problému”, dodává Jiřík.

Revize plynových spotřebičů

Co dělat v případě úniku plynu?

Přestože dodržujete všechna uvedená doporučení, zajišťujete si doma pravidelné revize a vlastníte i detektory, může se stát, že se k úniku plynu nějakým způsobem přimotáte. Tak tady je pár tipů, co dělat, abyste byli připraveni:


Nejnovější články