Nové cenové rozhodnutí ERÚ: Jak se dotkne plynu?

Energetika

Mimořádná situace si žádá mimořádná opatření. A době, kdy je ekonomika ochromena koronavirem, to platí dvojnásob. Dopady nouzového stavu se snaží zmírnit snad všichni velcí hráči, od samotné vlády přes dodavatele energií až po Energetický regulační úřad, který ke konci dubna vydal mimořádné cenové rozhodnutí. Co přesně toto rozhodnutí upravuje a jak se tento krok projeví na cenách plynu?

11. 5. 2020
Nové cenové rozhodnutí ERÚ: Jak se dotkne plynu?

Běžně se sice nestává, že by ERÚ vydával cenová rozhodnutí v průběhu roku, situace, která vznikla v souvislosti s koronavirem, je však natolik mimořádná, že se bez speciálních opatření zkrátka neobejde. „Z pohledu regulátora je vydání změnových cenových rozhodnutí v průběhu roku mimořádným krokem. Ospravedlňuje ho ale mimořádná situace – vyhlášení nouzového stavu i pandemie COVID-19 samotná. Naším úkolem bylo objektivně vyhodnotit oprávněnost požadavků všech účastníků trhu, a tento úkol trvá i po vydání cenových rozhodnutí,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

ERÚ uleví hlavně firmám a podnikatelům

Jedním z hlavních problémů, jimiž se úprava zabývá, je takzvaná rezervovaná kapacita, kterou kvůli mimořádným opatřením nemohou velcí odběratelé energií využívat. Změny proto mají umožnit podnikatelům, kteří odebírají elektřinu, flexibilně upravovat svou rezervovanou kapacitu v závislosti na rychle se měnících potřebách. Takové opatření může hodně pomoci třeba podnikům, které byli nuceny přerušit výrobu a nebo pořadatelům různých větších kulturních a veřejných akcí.

Rezervovaná kapacita je maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu v kW, kterou smí zákazník odebrat v jednom odběrném místě ze zařízení provozovatele distribuční soustavy. Rezervovanou kapacitu můžeme rozdělit na roční a měsíční.

Úplně zkrátka však nepřijdou ani domácnosti a drobní podnikatelé. Odběratelé na hladině nízkého napětí si totiž budou moci od dubna až do června změnit distribuční sazbu jednou za kalendářní měsíc. Rozhodnutí pak upravuje také možnosti návratu k původní distribuční sazbě.

Pokud jde o plyn, platí cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2020, díky kterému by u dotčené skupiny zákazníků mělo dojít ke snížení platby za rezervovanou kapacitu. Zde opatření cílí téměř na všechny podnikatele – velkoodběratele, střední odběratele i maloodběratele. V případě, že jejich spotřeba plynu v dubnu, květnu a červnu klesne o více než 40 % ve srovnání se stejným měsícem předcházejícího roku, odběratel za rezervovanou kapacitu zaplatí hodnotu sníženou o 20 %.

O tuto úlevu navíc zákazníci nemusí žádat, provozovatel distribuční soustavy ji totiž poskytne automaticky.

Mnoho výrob se kvůli koronaviru zastavilo.

Změny zatím platí od dubna do července

Podle některých analytiků bylo rozhodnutí vydáno poměrně pozdě, ERÚ se ale brání tím, že příprava takového kroku vyžaduje čas a není možné ji uspíšit. Rozhodnutí navíc platí už od prvního dubna, a to i přesto, že bylo vydáno až 23. 4. Momentálně se počítá s tím, že změny budou platné do června tohoto roku, nelze však vyloučit, že se ještě něco nezmění. ERÚ bude celou situaci průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby provede další kroky, které by měly zmírnit dopady nouzového stavu a omezit nejistotu, které podniky nyní musí čelit.

Opatření bohužel nebudou zadarmo

Průběžné vyhodnocování je však důležité také proto, že s cenovým opatřením jsou spojeny i nemalé náklady, které by se mohly v regulovaných složkách projevit v dalších letech. „Každý náš krok musíme posuzovat v kontextu nákladů. Dopady pandemie na regulované subjekty v energetice už dnes – nehledě na vydání či nevydání předmětných cenových rozhodnutí – dosahují stovek milionů korun, které budeme muset ze zákona kompenzovat v korekčních faktorech v následujících letech. I proto jsou opatření přijímána na omezenou dobu a jsou průběžně vyhodnocována. Veškeré naše návrhy navíc i v této vypjaté době provázejí standardní konzultační procesy,“ upřesňuje Stanislav Trávníček.

 


Nejnovější články