LNG z USA už 5 měsíců míří hlavně do Británie

Energetika

Březen byl již 5. kalendářním měsícem v řadě, kdy nejvíce LNG z USA odebrala Velká Británie.

24. 5. 2023
LNG z USA už 5 měsíců míří hlavně do Británie

LNG z USA dlouhodobě dováží 44 zemí. V žebříčku největších odběratelů zkapalněného zemního plynu se již od listopadu roku 2022 na prvním místě drží Velká Británie. Aktuální měsíční zpráva Ministerstva energetiky Spojených států amerických (United States Department of Energy – DOE) informuje, že v březnu z amerických terminálů do Velké Británie odešly téměř dvě miliardy krychlových metrů LNG.

Nejvíce LNG z USA přitom Spojené království odebralo loni v listopadu, kdy dodávka dosáhla objemu přes 2,3 mld. metrů krychlových. V prosinci 2022 objem dovozu překročil 1,8 mld. kubíků, v lednu se dostal k téměř 1,8 mld. metrů krychlových a v únoru dodávka opět překročila hranici 2 mld. kubických metrů, k níž se přiblížila i v březnu.

LNG z USA dovážejí evropské země včetně Německa    

Přestože se členské státy EU zavázaly snižovat spotřebu zemního plynu. Téměř 61 procent celkového březnového vývozu LNG z USA odebralo pět evropských zemí. Kromě výše zmíněné Velké Británie další 1,7 mld. krychlových metrů koupilo Nizozemsko, dodávku v objemu 1,1 mld. kubíků získalo Španělsko následované Francií s odběrem 810 milionů krychlových metrů a posiluje role Německa, které ve svých nákupech zkapalněného zemního plynu z USA překročilo 702 milionů kubíků.

Německo se do TOP 5 dovozu LNG z USA dostalo poprvé. Vůbec první tanker s dodávkou zkapalněného zemního plynu ze Spojených států přitom u prvního německého dovozního zařízení situovaného ve Wilhelmshavenu přistál letos počátkem ledna. Po zahájení provozu Wilhelmshavenu byly spuštěny další terminály v Lubminu a následně i v Brunsbüttelu.

Kontroverze kolem plovoucího terminálu na Rujáně

Snaha Německa nahradit potrubní dodávky z Ruska, zajistit dostatečné zásobování země zemním plynem a co nejrychleji vybudovat infrastrukturu potřebnou pro dovoz LNG vede i k některým kontroverzním rozhodnutím. Jedním z nich je aktuálně vládou posvěcený návrhu zřídit dočasný plovoucí terminál na přečerpávání LNG na ostrově Rujána v Baltském moři.

Kvůli kritice volby dané lokality bylo původně odloženo zařazení projektu do zákona o zrychlení výstavby LNG a panovala tak nejistota ohledně pravděpodobnosti jeho realizace. Ve třetí květnové dekádě ale ministr hospodářství Robert Habeck odeslal vládě spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko dopis s informací o rozhodnutí spolkové vlády, že nový plovoucí LNG terminál má být na ostrově Rujána skutečně vybudován, konkrétně v přístavu Mukran. Potrubím o délce 50 km by měl být mukranský terminál propojen se severoněmeckým Lubminem, kde přečerpávací zařízení včetně další infrastruktury už slouží.

Plány federální vlády zařadit ostrov Rujána mezi oblasti, kde mají vzniknout dočasná plovoucí přečerpávací zařízení, která postupně nahradí klasické LNG terminály, vyvolaly odpor regionální samosprávy i tamních obyvatel. Protestující se obávají negativního vlivu provozu terminálu na životní prostředí a v důsledku i omezení turistických aktivit, které jsou významným zdrojem příjmů v oblasti.

O dodávku zemního plynu právě z Lubminu má přitom zájem i Česká republika. Stala by se dalším zdrojem suroviny vedle již vyjednané kapacity v objemu tři mld. metrů krychlových plynu z LNG terminálu v nizozemském v Eemshavenu. Lubmin je pro Česko atraktivní i z důvodu možného využití již existující přepravní soustavy. Plynovodem OPAL vedoucím do Saska s propojením na produktovod Gazela se zemní plyn snadno dostane až do České republiky.

Vývoz LNG z USA roste

Ze zprávy DOE dále vyplývá, že vývoz LNG z USA v březnu meziročně mírně vzrostl. Letos dosáhl objemu 10,4 mld. metrů krychlových, což je sice v porovnání se stejným obdobím loňského roku jen necelé tři čtvrtě procentního bodu. Ale oproti letošnímu únoru představuje zvýšení objemu vývozu o 12,4 procenta.

Ministerstvo energetiky USA ve své statistice doplňuje, že v období od února 2016 do března 2023 Spojené státy vyvezly celkem 414 mld. krychlových metrů LNG, a to do 44 zemí celého světa. Ve srovnání za celé toto období zůstává hlavní vývozní destinací Jižní Korea následovaná Japonskem a na pomyslném bronzovém stupínku stanulo Spojené království. Další v pořadí je Španělsko, Francie, Čína, Nizozemsko, Indie, Turecko a desítku uzavírá Brazílie.


Nejnovější články