Kotlíkové dotace: jak je získat?

Domácnost

Kotlíkové dotace jsou velmi oblíbené, protože umožňují získat zpět až 80 % nákladů na nákup nového zdroje vytápění. Kvůli vysokému zájmu žadatelů však není jednoduché na ně dosáhnout. Letos vstupují do poslední vlny, máte tak poslední šanci čerpat štědrý příspěvek. Zjistěte, jak kotlíkové dotace získat a na jaké druhy vytápění je lze využít.

2. 1. 2020
Kotlíkové dotace: jak je získat?

Kotlíkové dotace – jaký způsob vytápění podporují?

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za ekologičtější zdroj tepla. Cílem dotací je snížit emise vznikající v domácích topeništích v souladu se zákonem, který od roku 2022 nařizuje vyřadit v domácnostech z provozu kotle 1. a 2. emisní třídy. V letošním roce vstupují kotlíkové dotace do třetí vlny, která umožňuje domácnostem získat finanční podporu na tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel.

Kolik můžete z kotlíkových dotací získat?

Výše kotlíkových dotací se liší v závislosti na pořízeném zařízení. Celkem může domácnost získat až 127 500 Kč na pořízení ekologického systému vytápění.

Výše dotace na podporované zařízení

 

Procento způsobilých výdajů

Maximální výše dotace

Tepelné čerpadlo

80 %

120 000 Kč

Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)

80 %

100 000 Kč

Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)

80 %

100 000 Kč

Plynový kondenzační kotel

75 %

95 000 Kč

K základní výši podpory lze získat v prioritních oblastech bonus 7500 Kč.

Příspěvek můžete čerpat pouze na nákup konkrétního zdroje vytápění ze seznamu registrovaných zařízení. V seznamu lze vyhledávat podle typu kotle nebo si můžete ověřit vámi vybraný výrobek.

Jaké výdaje můžete z dotace uhradit

Kotlíkové dotace lze uplatnit až do výše 80 % způsobilých výdajů podle typu zakoupeného systému vytápění. Do způsobilých výdajů je možné započítat:

Jak o kotlíkovou dotaci žádat

V minulosti proběhla už dvě kola kotlíkových dotací a od letošního dubna vstoupily do poslední fáze. Finanční podporu mají na starosti kraje, které celkem přerozdělí přes tři miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí počítá s výměnou minimálně 30 tisíc nevyhovujících kotlů.

Kraje vyhlásí výzvu a následně spustí příjem žádostí. Mezi prvními odstartovaly žádosti o dotace Středočeský, Olomoucký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Bližší informace k dotacím v jednotlivých krajích najdete na webových stránkách krajských úřadů.

Součástí výzvy jsou podrobné pokyny, jak postupovat pro získání dotace. Je nutné správně vyplnit formulář žádosti a následně ho elektronicky odeslat – nejdříve v den a hodinu zahájení příjmu žádostí. Poté je nezbytné formulář včetně všech příloh doručit na krajský úřad ještě v listinné podobě. Pro úspěšné získání dotace je potřeba dodržet správný postup a kompletně vyplnit všechny podklady. Informujte se raději předem na svém krajském úřadu, jak postupovat – některé kraje pořádají i semináře pro zájemce o kotlíkovou dotaci, kde vysvětlí všechny podrobnosti.

Termíny vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí v krajích

 

Vyhlášení výzvy

Příjem žádostí

Jihočeský

přelom srpen/září

přelom září/říjen

Jihomoravský

2. polovina září

2. polovina října

Karlovarský

1. 4. 2019

1. 7. 2019

Královéhradecký

1. 7. 2019

11. 9. 2019

Liberecký

15. 7. 2019

23. 9. 2019

Moravskoslezský

10. 4. 2019

13. 5. 2019

Olomoucký

30. 4. 2019

4. 6. 2019

Pardubický

30. 9. 2019

31. 10. 2019

Plzeňský

září 2019

1. 10. 2019

Praha

16. 9. 2019

31. 10. 2019

Středočeský

3. 5. 2019

3. 6. 2019

Ústecký

1. týden v červenci

16. 9. 2019

Vysočina

září 2019

říjen 2019

Zlínský

září 2019

říjen 2019

V krajích, kde už žádosti o kotlíkové dotace odstartovaly, byl velký zájem a přidělené peníze se vyčerpaly během několika minut od zahájení příjmu žádostí. Ani zdaleka na ně nedosáhli všichni žadatelé. Proto je dobré informovat se předem na svém krajském úřadu, jak správně postupovat, abyste zvýšili svoje šance na získání příspěvku.

Kotlíkové půjčky

V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je možné získat půjčku na nákup ekologického systému vytápění. O bezúročnou půjčku na výměnu kotle můžete požádat na obecním úřadě. Po výměně se část půjčky splatí z kotlíkové dotace. K dispozici je celkem 740 milionů korun. S vyřízením půjčky i dotace požádejte o pomoc vyškoleného pracovníka obecního úřadu.


Nejnovější články