Kondenzační kotel: Zjistěte, jak funguje

Vytápění

Kondenzační plynové kotle slibují vysokou účinnost a nižší spotřebu plynu. Jak je to možné? Zjistěte, jak kondenzační plynový kotel funguje a proč vám zajistí úsporu.

2. 4. 2020
Kondenzační kotel: Zjistěte, jak funguje

Od roku 2015 se zpřísnila legislativa ohledně požadavků na plynové zdroje vytápění. Plynové kotle musí být účinnější a zároveň produkovat méně emisí – právě to splňují kondenzační kotle, a proto se v současné době s jinými modely na trhu ani nesetkáte.

Jak funguje kondenzační kotel?

Kondenzační kotel, jak už jeho název napovídá, využívá principu kondenzace. Při spalování plynu vznikají spaliny, jejichž součástí je vodní pára. Ta v klasickém kotli odchází nevyužitá pryč komínem, ale kondenzační kotel ji ještě dokáže využít.

Vodní pára se ve výměníku ochlazuje pomocí vratné vody, která se z otopného systému (např. radiátorů) vrací zpět do kotle. Tato voda již předala svoje teplo v místnostech a proudí zpět do kotle studená. V kotli se studená voda setkává s vodní párou, která se ochladí a kondenzuje. Zatímco se pára ochladila, předala svoje teplo vratné vodě a ta se tak předehřála. Kotel už pak musí vodu jen dohřát na požadovanou teplotu. Díky předehřátí již kotel nemusí ohřívat vodu o tolik stupňů, a tím se sníží spotřeba plynu.

Kondenzační kotel ve sklepě.

Kondenzační kotel funguje s vysokou účinností

Princip fungování je vlastně velmi jednoduchý a využívá odpadního tepla, které by jinak odešlo spolu se spalinami komínem. Díky tomu dosahuje kondenzační kotel také vyšší účinnosti, než je tomu u atmosférických plynových kotlů. Účinnost plynových kotlů se udává ve výhřevnosti paliva. Zatímco běžný kotel dosahuje účinnosti 80–90 %, kondenzační kotle mají účinnost až 110 %.

Logicky by samozřejmě nemohlo být dosaženo vyšší účinnosti než 100 %, protože to je limit výhřevnosti plynu. Díky principu kondenzace však kotel dokáže vyprodukovat více tepla. Část tepla se ztrácí ve spalinách, kondenzátu a kvůli sálání kotle, ale jedná se pouze o malé procento. Za ideálních podmínek pracují kondenzační kotle s vysokou efektivitou.

Za jakých podmínek dosahuje kotel maximální účinnosti?

Aby kotel správně pracoval v kondenzačním režimu, je nutné splnit několik podmínek. Většina kondenzačních kotlů funguje při teplotě vratné vody do 55 °C. Čím je teplota nižší, tím pára lépe kondenzuje. Proto je ideální pro využití s kondenzačním plynovým kotlem tzv. nízkoteplotní vytápění, které má teplotní spád 55/35 °C, tedy teplota vratné vody je 35 °C. Toho dosáhnete při instalaci podlahového, stropního nebo plošného stěnového vytápění. U novostaveb je to již běžně využívaný standard.

Podlahové vytápění: Instalace

Ale co když chcete kondenzačním kotlem vytápět starší dům s klasickými radiátory? Pokud je dům po rekonstrukci, stačí po většinu roku vytápění na nižší teploty. V případě, že se během nejchladnějších dní topí na maximum a teplota vratné vody překoná 55–60 °C, nebude již docházet ke kondenzaci. Potom kondenzační kotel funguje se stejnou účinností jako atmosférický plynový kotel.

Pozor na odvod kondenzátu a přívod vzduchu

Pro správné fungování kondenzačního kotle je důležitý dostatečný přívod vzduchu. Zároveň je nutné vyřešit spalinové cesty. Není možné odvést spaliny běžným komínem, ale je potřeba využít polypropylenové odkouření. To lze instalovat do původních spalinových cest nebo jednoduše spaliny odvést přes zeď. Komínovou šachtu můžete využít také pro přívod vzduchu, nebo opět nainstalovat přívod přímo zvnějšku fasády. Existují i kondenzační kotle, které pracují s přívodem vzduchu z místnosti, od těchto modelů se však kvůli bezpečnosti postupně ustupuje.

Důležité je rovněž vyřešit odvod kondenzátu. V rodinném domě se ročně vyprodukují stovky litrů kondenzátu, proto je nejlepším řešením vybudování odpadu v místnosti, kde je umístěn kotel. Pokud to není možné, existují čerpadla, která kapalinu přečerpají do kanalizace.

Kolik s kondenzačním kotlem ušetříte na plynu?

Oproti konvenčnímu kotli dokáže kondenzační plynový kotel snížit spotřebu plynu asi o 15 %. Pokud jste využívali starý a neefektivní kotel, slibují výrobci úsporu i přes 30 %.

Příklad úspory na spotřebě plynu s kondenzačním kotlem

Běžný atmosférický kotel

Kondenzační kotel (snížení spotřeby o 15 %)

Kondenzační kotel (snížení spotřeby o 30 %)

Roční spotřeba energie na vytápění

20000 kWh

17000 kWh

14000 kWh

Náklady na plyn při 1,47 Kč/kWh

29 400 Kč

24 990 Kč

20 580 Kč

Úspora v kWh ročně

3000 kWh

6000 kWh

Úspora v Kč ročně

4 410 Kč

8 820 Kč

Pro maximální úsporu je důležité zakoupit kondenzační kotel o správném výkonu. Ten se určí podle tepelné ztráty objektu. Pro výběr je důležitý nejen maximální výkon, ale také minimální výkon. Čím je nižší, tím méně kotel spíná, což přispěje k dalším úsporám.

Nesmíme zapomenout ani na to, že moderní kondenzační kotle je možné napojit na chytré termostaty, kterými jde precizně korigovat teplotu v bytě. Díky tomu ušetříte na vytápění další peníze.


Nejnovější články