Jak změnit dodavatele plynu nebo elektřiny?

Domácnost

V roce 2018 změnil dodavatele energií rekordní počet domácností. V případě elektřiny se jednalo o 371 299 domácnosti a k jinému dodavateli plynu přešlo ve stejném období 261 354 domácností. Nepatříte mezi ně, ale máte pocit, že by vám u jiného dodavatele energií mohlo být lépe? Přinášíme návod, jak vaši situaci snadno změnit.

5. 9. 2019
Jak změnit dodavatele plynu nebo elektřiny?

Stávající smlouva

K ladnému a bezproblémovému přechodu budete potřebovat starou smlouvu se stávajícím dodavatelem. Jestliže jste ji někam před lety založili a víte, že už ji dávno rozžvýkal zub času, pak se obraťte na svého dodavatele a požádejte ho o kopie veškeré dokumentace. Zdráhá se? Nenechte se odbýt. Podle zákona máte na informace nárok.

Obchodník s elektřinou či s plynem je povinen při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele elektřiny uvádět pravdivé a úplné informace a na žádost Energetického regulačního úřadu předložit údaje a podklady sloužící k jejich ověření.

Energetický zákon, č. 458/2000 Sb.

Doba určitá či neurčitá

V případě, že máte smlouvu o dodávce energií podepsanou na dobu neurčitou, můžete bez obav přejít k jinému dodavateli. Aktuálně má přechod trvat maximálně tři měsíce, a to i v případě, že máte ve smlouvě uvedenou výpovědní dobu až 6 měsíců.

INFO: Od roku 2026 by měla být výpovědní lhůta zkrácena na pouhých 24 hodin.

Smlouvy na dobu určitou jsou často zatíženy vysokými sankcemi za vypovězení závazku před uplynutím stanovené doby. V takovém případě je důležité hlídat si datum, kdy dojde k automatickému prodloužení smlouvy a včas zažádat o změnu dodavatele.

Změna podmínek? Změna dodavatele

Důležité je také zmínit, že je možné odejít od dodavatele a zároveň se vyhnout sankcím za předpokladu, že dodavatel oznámí chystanou změnu smluvních podmínek či zvýšení neregulovaných složek ceny elektřiny.

Pokud vám dodavatel oznámí změny nejpozději 30 dní předem a zároveň vás poučí o možnosti odstoupit od smlouvy, pak získáváte čas na rozmyšlenou, zda chcete u dodavatele za nových podmínek zůstat. Nejpozději 10 dní před zavedením změny máte nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Pokud jste nebyli řádně informováni o blížících se změnách, pak máte na rozmyšlenou dokonce 3 měsíce. Problém je, že si dodavatel může vybrat, jak vás bude o situaci informovat a mezi jeho možnosti patří i vystavení upozornění na webových stránkách či uvnitř provozovny.

14 dní na odstranění šmejda

Pokud se vám nebo vašemu blízkému stane, že ho doma či na telefonu zaskočí šmejd a přesvědčí ho odsouhlasit nevýhodnou smlouvu, máte šanci se z ní vyvázat ještě 14 dní od podpisu či přitakání do sluchátka. Závazek můžete taktéž vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávky. Nenechejte se rozhodit a proti šmejdům bojujte, v nejhorším případě zkontaktujte i Energetický regulační úřad.

Z nevýhodné smlouvy s dodavatelem energie se můžete do 14 dní vyvázat.

Srovnání cen, podmínek a recenzí

Pokud si jste jistí, že můžete bez obav změnit dodavatele, pak si nechte vypočítat aktuální nabídky v online srovnávači. Dozvíte se téměř okamžitě, kolik stojí produkty od těch největších i nejmenších dodavatelů. Dávejte si ovšem pozor, ceny nejsou přeci jen všechno. Pokud si vyberete nějaký konkrétní produkt, než si ho poběžíte sjednat, důkladně si projděte smluvní podmínky. Ty obvykle najdete na webových stránkách dodavatele. Jestliže se v komplikovaných a zdlouhavých dokumentech nevyznáte, nechte si poradit specialistou na telefonu. Expert, co v energetice umí chodit, vás upozorní na všelijaké smyčky a kličky.

Kromě cen a smluvních podmínek nikdy neublíží zkontrolovat i recenze dalších odběratelů a zjistit si přístup společnosti ke klientům. Má dodavatel podepsaný Etický kodex obchodníka a Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitele? Roli by při výběru by měl hrát i kvalitní zákaznický servis, do kterého spadá například dostupnost dodavatele. Má společnost zpoplatněnou infolinku? Někteří dodavatelé již dnes poskytují odběratelům dokonce i mobilní aplikace či internetové klientské účty, kde si mohou zákazníci průběžně kontrolovat spotřebu, cenu za kWh či se dočíst o plánovaných změnách smluvních podmínek.

Před změnou dodavatele energií se důkladně zamyslete.

Co si musíte porovnat

Podpis nové smlouvy

Máte-li vybráno, nechte si zaslat poštou či elektronickou poštou aktuální ceník, platné smluvní podmínky a smlouvu. Vše si důkladně přečtěte v klidu doma a nebojte se na cokoliv doptat. Pokud chcete nechat nového dodavatele, aby se za vás rozešel s tím stávajícím, pak budete muset podepsat plnou moc. Dávejte si však pozor! Plná moc musí být časově omezená a vztahovat se pouze na přechod k jinému dodavateli.

INFO: Stávajícího dodavatele informujte o aktuálním stavu měřidla, aby vám mohl vystavit poslední vyúčtování. Teprve jeho vyřešením – zaplacením nedoplatku či vyplacením přeplatku, bude váš vztah uzavřen.

V náručí nového dodavatele

Smlouvu máte podepsanou, vše bylo úspěšně a včas předáno na příslušná místa. Nyní musíte pouze čekat, než uplyne výpovědní lhůta. Následně již budete odebírat energie od nového dodavatele. Nezapomeňte zkontrolovat, že máte pravidelné platby převedené na příslušný účet a první fakturu řádně zkontrolujte, zda vše odpovídá tomu, na čem jste se s dodavatelem dohodli.


Nejnovější články