Jak poznat únik plynu?

Domácnost

Únik plynu má v České republice na svědomí každoročně několik obětí. Přitom při správné manipulaci, prevenci a znalosti krizových postupů lze rizika naprosto minimalizovat. Podívejte se, jak poznat únik plynu a jak v nebezpečné situaci správně postupovat.

11. 9. 2019
Jak poznat únik plynu?

Kdy jste naposledy nechali provést servisní prohlídku plynového zařízení?

Jednou z hlavních příčin úniku plynu v domácnosti a následných výbuchů nebo otrav je nedostatečný servis plynových kotlů a ohřívačů. U každého zařízení musí být prováděna pravidelná kontrola ve lhůtách určených výrobcem. Nejčastěji jsou servisní prohlídky stanoveny jednou ročně. Zkontrolujte si, kdy naposledy proběhla na vašem zařízení. V některých případech je revize povinná ze zákona, ale řádná údržba je důležitá především pro vaši bezpečnost. Pokud nenecháte pravidelně provádět příslušný servis, nemusí pojišťovna uznat váš nárok na plnění v případě pojistné události.

Zapojte čich i chytrou techniku

Pravidelná kontrola prováděná servisním technikem by měla být naprostou samozřejmostí ve všech domácnostech užívajících zemní plyn k vytápění, vaření nebo ohřevu vody. Přesto nelze únik plynu nikdy zcela vyloučit. Pro vlastní bezpečnost nasaďte do boje svůj čich nebo chytrou techniku.

Samotný zemní plyn nemá žádný zápach. Aby bylo možné identifikovat jeho únik, je v odorizačních stanicích obohacován o silně zapáchající příměsi. Nejčastěji se jedná o sloučeniny síry, tzv. sirné alkoholy. Odorizace probíhá ještě předtím, než se zemní plyn dostane do plynovodních sítí, odkud směřuje do domácností.

Únik plynu poznáte i po čichu.

Díky těmto přidaným látkám byste měli spolehlivě zaznamenat únik plynu i při malé koncentraci ve vzduchu. Pokud je pro vás zápach plynu neznámý, můžete si ho představit jako odér shnilých vajec. Problém bohužel nastává v prostorách, kde se běžně nepohybujete – například v kotelně. Zde si musíte pomoci hlásičem úniku plynu. Toto zařízení spustí varovný zvukový signál při velmi malé koncentraci plynu ve vzduchu.

Při úniku plynu postupujte systematicky a s klidem

V případě podezření na únik plynu je nutné dodržet několik základních pravidel. Především zachovejte chladnou hlavu. Samozřejmě se to snáze řekne, než udělá, nicméně mějte na paměti, že pokud budete postupovat správně hned od okamžiku zjištění úniku, lze prakticky vždy zabránit jakýmkoliv negativním následkům.

Při zjištění úniku plynu spotřebič co nejrychleji vypněte. Zhasněte všechny hořáky, které únik mohou způsobovat. Následně uzavřete hlavní přívod plynu. Abyste snížili koncentraci plynu ve vzduchu, je nutné zajistit rychlé větrání – otevřete všechna okna a dveře. Kvůli riziku exploze nikdy nepoužívejte elektrické spotřebiče, nerozsvěcujte světlo a nemanipulujte s elektrickými zásuvkami. Nevytahujte z nich spotřebiče, mohlo by dojít ke vzniku jiskry. Nezapalujte zápalky, ani zapalovače a nekuřte. Jakýkoliv otevřený plamen včetně svíček může v tuto chvíli představovat nebezpečí.

Při úniku plynu ihned vypněte spotřebič.

Máte-li sousedy, jděte je varovat, ale nepoužívejte výtah ani zvonek. Zaklepejte na dveře, zvonek by při velké koncentraci plynu mohl způsobit výbuch. Zároveň vypojte ten váš z elektriky – pro případ, že by sousedé plyn již cítili a šli zazvonit oni na vás. Z bezpečného místa pak mobilem, nikoliv pevnou linkou, zavolejte 1239. To je telefonní číslo pohotovostní poruchové služby dodavatelů plynu. Tato linka funguje zdarma a nepřetržitě. Dochází-li k úniku v nepřístupných místech, je namístě uvědomit rovněž hasiče a policii. Profesionálové na těchto linkách vás poté provedou potřebnými kroky.

Únik oxidu uhelnatého může způsobit otravu

Dalším rizikem je únik oxidu uhelnatého, který vzniká nedokonalým spalováním plynu. Zatímco únik zemního plynu je možné rozeznat čichem, oxid uhelnatý ve vzduchu nelze našimi smysly odhalit. Proto musíte pro varování před únikem oxidu uhelnatého používat detektor, který vás na nebezpečí včas upozorní.

Mezi prvotní příznaky otravy oxidem uhelnatým patří bolesti hlavy, nevolnost, únava nebo závratě. Tyto symptomy téměř okamžitě přecházejí k zarudnutí pokožky, zvýšení teploty a upadnutí do bezvědomí. K druhé fázi příznaků může dojít tak rychle, že již nestačíte opustit místnost.

Nebezpečí otravou oxidem uhelnatým hrozí především v malých, špatně odvětraných místnostech. Typickým místem, kde k podobným neštěstím dochází, jsou koupelny, ve kterých je zároveň umístěn plynový kotel nebo průtokový ohřívač vody. Riziko často nastává v létě, kdy se v komíně kvůli vysokým teplotám může vytvořit zpětný tah, který posílá spaliny zpět do domácnosti. To samé může způsobit také ucpaný komín. Právě v takových momentech je dobré mít detektor na spaliny.

Nebezpečí otravy oxidem uhelnatým eliminujete vhodným detektorem.

Vaše bezpečnost nevyžaduje vysokou investici

Běžný hlásič spalin stojí kolem tisíce korun. Často vydrží bez jakéhokoliv servisu, kalibrace nebo výměny baterií i několik let. Detektor by měl být umístěn blízko stropu, kde je koncentrace oxidu uhelnatého vyšší, protože je lehčí než vzduch. V případě detekce oxidu uhelnatého spustí hlásič alarm. Podobně funguje také detektor úniku plynu, který bývá o něco dražší. Kromě hlásičů lze riziko snížit rovněž montáží větracích klapek do oken.

Přestože riziko úniku plynu nebo jeho špatného spalování nelze nikdy zcela odstranit, můžete jej při dodržování základních pravidel s pomocí cenově dostupné techniky naprosto minimalizovat. Pravidelná a odborná revize plynových zařízení, dobré odvětrávání, detektor a znalost základních postupů při úniku plynu je to nejzákladnější, co byste měli zajistit pro své zdraví a bezpečí.


Nejnovější články