Jak na odečet plynu?

Domácnost

Schopnost správně číst údaje z vašeho plynoměru se vám bude hodit nejen při samoodečtu spotřeby, ale také při kontrole faktur a vašich výdajů. Vyznáte se ve všech údajích na plynoměru a víte jak funguje systém záloh? Shrnuli jsme pro vás důležité informace o odečtu plynu.

26. 6. 2020
Jak na odečet plynu?

Zálohy a jejich nastavení

Během roku platíte společnosti, která vám dodává zemní plyn, částku stanovenou podle vaší přibližné roční spotřeby. Zálohy jsou většinou určeny přímo dodavatelem, nicméně pokud s nimi nesouhlasíte, je možné si je přizpůsobit. U řady distributorů už k tomu není potřeba písemná žádost, vše lze vyřídit online na webových stránkách v zákaznické sekci. Zpravidla si můžete nastavit i to, v jakém časovém intervalu budete fakturováni.

Konečná faktura k zaplacení je vystavena až po odečtu plynu, při kterém distributor zjistí přesnou spotřebu. Pokud jste na zálohách zaplatili více, bude vám tento přeplatek ze strany dodavatele vrácen, nebo ho dodavatel použije na úhradu budoucích záloh. V opačném případě vám vznikne nedoplatek, který jste povinni uhradit.

Přesná spotřeba je měřena plynoměrem – přístrojem nainstalovaným do rozvodných prostor ve vaší domácnosti. Obvykle jej naleznete na vnějších zdech budov či na oplocení. Často bývá také na chodbách nebo ve sklepech. Umístění plynoměru musí být v souladu s určitými pravidly, nesmí se například nacházet v obytných prostorech, ložnicích, koupelnách nebo v únikových chodbách.

Žena kontroluje plynoměr

Údaje důležité pro komunikaci s dodavatelem

Komunikujete-li se svým distributorem plynu, budete muset zpravidla uvést několik základních informací. Kromě vašeho jména, bydliště nebo kontaktu jde především o číslo plynoměru a konkrétní spotřebu plynu. Mnoho dodavatelů má na svých webových stránkách formuláře připravené právě na samoodečet. Po jejich vyplnění je k distributorovi snadno dostanete online formou, případně poštou.

Jak zjistíte číslo plynoměru

Číslo plynoměru je vždy určeno pro jedno konkrétní odběrné místo. Je tedy přenositelné na jinou osobu. V praxi to znamená, že pokud jste se přestěhovali do pronajatého bytu, zdědili jste toto číslo po předchozím nájemníkovi. Číslo plynoměru slouží k identifikaci daného přístroje. Najdete jej přímo na štítku zařízení, obvykle za zkratkou N., No., nebo Nr. Toto 9–12 místné číslo bude uvedeno rovněž na vašich fakturách za plyn.

Plynoměr v rodinném domě

Odečet spotřeby plynu

Na počítadle plynoměru bude údaj o vaší spotřebě. Číslo bude oddělené desetinnou čárkou, přičemž cifry za ní při odečtu neuvádíte. Spotřeba může být počítána v několika různých jednotkách – nejčastěji v m³, kWh nebo MWh, ale narazíte rovněž i na GJ. Na fakturách při vyúčtování bude vaše spotřeba v MWh. Do změny používání jednotek spotřeby zemního plynu v roce 2001 to bylo v metrech krychlových. Celkem často se vám stane, že budete muset pracovat a zorientovat se v různých jednotkách. Využijte některou z mnoha kalkulaček na internetu, jež vám s převodem pomohou. Podle přibližného přepočtu se rovná:

V běžném případě bude odečet plynu provádět technik s pověřením vašeho dodavatele plynu. Neprokáže-li se vám služebním průkazem, který ho k této činnosti opravňuje, samozřejmě nejste povinni jej pustit do své domácnosti. Jako odběratel plynu jste však zavázáni k tomu, že v příslušný čas umožníte technikovi přístup k vašemu plynoměru. O termínu odečtu byste ze strany distributora měli být informováni v dostatečném časovém předstihu – nejčastěji vylepením informací na vstupních dveřích nebo oznámením ve vaší poštovní schránce.

Vyplněné údaje si dobře zkontrolujte

Po vyplnění konkrétních údajů, například při samoodečtu spotřeby plynu, proveďte raději opakovanou kontrolu. Ušetříte si nepříjemnosti spojené se špatným vyplněním formuláře. Chráníte tím v první řadě sebe, mimo jiné před tím, že vám přijde faktura na vyšší spotřebu, protože jste omylem vyplnili špatné číslo plynoměru.

Na podobné chyby by měl distributor nebo vy přijít buď při fakturaci či během řádného odečtu, který bude uskutečněn technikem. Dodavatel vás nenechá provádět samoodečet do nekonečna, počet za sebou jdoucích odečtů bez technika bývá omezen. Není snad potřeba dodávat, že záměrné nahlášení nižší hodnoty spotřeby plynu může být chápáno jako podvodné jednání, a tak může být v souladu s platnými zákony vyšetřováno.


Nejnovější články