Dodávka plynu z Řecka zaujala další 3 země

Energetika

Dodávka plynu Vertikálním koridorem pomůže diverzifikaci zdrojů.

22. 1. 2024
Dodávka plynu z Řecka zaujala další 3 země
Dodávka plynu

Ukrajina, Moldavsko a Slovensko se připojily k iniciativě několika států na vytvoření koridoru pro obousměrný tok zemního plynu mezi Řeckem a severněji ležícími zeměmi Balkánu a Evropy. S využitím stávající a rozvojem další potřebné infrastruktury by dodávka plynu Vertikálním koridorem měla ročně překračovat objem 7 miliard kubíků.

Na realizaci Vertikálního koridoru se Řecko s Bulharskem, Rumunskem a Maďarskem dohodlo už v roce 2016, kdy dodávka plynu z Ruska ještě představovala běžný standard. Připomeňme, že v té době byl již od roku 2012 v plném provozu plynovod Nord Stream propojující dvojitým potrubím pod Baltským mořem Rusko přímo s Německem a od roku 2015 se realizovala výstavba paralelní „dvoulinky“ Nord Stream 2.

Nicméně Vertikální koridor byl určitou reakcí zúčastněných států na tehdejší zrušení projektu South Stream. Tento plynovod měl vést z ruského přístavu Novorosijsk pod Černým mořem až na bulharské pobřeží a dále do Itálie. Ruskem bylo přislíbeno jeho následné prodloužení do Srbska a připojit se na něj mělo právě i Maďarsko, Rakousko a Slovinsko.

Změna bulharského postoje a odmítavý názor Evropské komise vyústily v roce 2014 k rozhodnutí ruského prezidenta Putina projekt South Stream zrušit a soustředit se na tranzitní plynové vedení do Turecka. TurkStream byl vybudován i s přispěním Řecka, dodávka plynu z Ruska do Turecka, Bulharska a Severní Makedonie byla zahájena 1. ledna 2020 a nahradila tak přísun plynu transbalkánským plynovodem přes Ukrajinu a Rumunsko.  

Dodávka plynu oběma směry

Nahrazení ruského plynu z jiných zdrojů v Evropě po napadení Ukrajiny zvyšuje nutnost diverzifikace. Kromě možného rozšíření těžby v Norsku je další náhradní možností zemní plyn z Kataru, případně americký plyn z břidlic dopravované v kapalné formě (LNG) loděmi po moři. Pro jeho zpětné zplynění a vpravení do potrubí jsou potřeba plovoucí nebo pevninské terminály. A pro jejich výstavbu mohou posloužit evropská přístavní města ať už v Severním nebo Středozemním moři. Nutné jsou proto investice zaměřené na vytvoření a zvýšení přepravní kapacity Vertikálního koridoru.

Dodávka plynu s využitím Vertikálního koridoru se zapojením evropských přepravních soustav a systémů pro nakládání s LNG pomůže evropskému energetickému trhu a rovněž posílí energetickou bezpečnost a nezávislost zúčastněných zemí.

Už v září loňského roku došlo v řecké Soluni k setkání zástupců energetických společností a provozovatelů přepravních soustav z Řecka, Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska. Dohodli se na vzájemném propojení jihoevropské a severoevropské infrastruktury s cílem dosažení obousměrného toku zemního plynu. Je nutná řada kroků, která povede ke vzájemnému přizpůsobení sítí a urychlenému odstranění částečné nekompatibility technických parametrů jednotlivých zařízení.

Transbalkánský plynovod mezi Tureckem a Ukrajinou s odbočkami do Řecka, Severní Makedonie, Bulharska, Rumunska a Moldavska může sloužit i v obráceném režimu, jak to vloni na konci listopadu navrhl ukrajinský státní provozovatel tranzitu plynu. Střední a východní Evropa by tak mohla přes Ukrajinu čerpat plyn z Balkánu. Transbalkánský plynovod se používal k přepravě plynu na Balkán, ale od roku 2020, kdy byla dodávka plynu z Ruska do Turecka přesměrována přes plynovod TurkStream, je jeho kapacita prakticky nevyužitá.

Plynovod v reverzním režimu částečně fungoval již v roce 2023, kdy bylo přečerpáno přes 500 milionů krychlových metrů zemního plynu. Pro rok 2024 se podle údajů rumunských a moldavských provozovatelů plynárenské soustavy při přepravě plynu do ukrajinských zásobníků odhaduje denní poptávka 20 milionů kubíků. S moldavským partnerem aktuálně Ukrajina připravuje podmínky pro odběr denních objemů výši 6 milionů metrů krychlových.

Memorandum o porozumění na podporu nezbytných projektů pro aktivaci systému Vertikálního koridoru 19. ledna podepsali provozovatelé plynárenských sítí Bulharska, Maďarska, Moldavska, Rumunska, Řecka, Slovenska a Ukrajiny. Řecko přitom u města Alexandroupolis na severu země připravuje zahájení provozu plovoucího terminálu pro čerpání a zpětné zplynování zkapalněného LNG dopravovaného po moři, který následně bude moci Vertikálním koridorem proudit na sever Evropy.


Nejnovější články