Distribuční cena plynu 2020: Domácnosti, které jím vytápějí, výrazně ušetří

Domácnost

Energetický regulační úřad zveřejnil rozhodnutí, které stanovuje regulované ceny zemního plynu pro rok 2020. V průměru se regulovaná část ceny plynu mírně zvýší, ale přesto by domácnosti měly v příštím roce ušetřit. Výrazné úspory se dočkají zejména domácnosti, které plynem vytápí.

2. 12. 2019
Distribuční cena plynu 2020: Domácnosti, které jím vytápějí, výrazně ušetří

Regulované ceny plynu pro rok 2020 mírně vzrostou

Cena plynu pro spotřebitele se skládá ze dvou částí. Regulovanou složku určuje Energetický regulační úřad (ERÚ) a vyhlašuje ji vždy v listopadu na nadcházející rok. Neregulovanou, neboli tržní cenu si určuje každý distributor plynu individuálně.

Pro rok 2020 dojde k navýšení regulované ceny plynu pro domácnosti průměrně o 0,53 %. To je nárůst, který se drží pod úrovní inflace. K největšímu rozdílu v regulované ceně dojde na distribučním území Prahy (Pražská plynárenská Distribuce, a. s.), přesto se v průměru drží tato oblast na nejnižších cenách v republice.

V České republice působí tři distributoři plynu. Pražská plynárenská Distribuce a.s. odpovídá za dodávky plynu na území hlavního města a v roce 2020 u ní dojde k nárůstu regulované složky o 4,72 %. V jižních Čechách působí E.ON Distribuce a. s., u níž bude navýšení ze strany ERÚ činit 1,67 %. U zákazníků na většině území ČR nastane pouze minimální změna, protože využívají distributora GasNet s. r. o., u nějž se regulovaná cena navýší pouze o 0,05 %.

Do regulované ceny se započítávají náklady na přepravu, distribuci a činnost operátora trhu. Regulovaná složka se do konečné ceny plynu pro domácnosti promítá přibližně 27 %, zbytek je tvořen tržní cenou, která se liší v závislosti na konkrétním dodavateli.

Domácnosti, které vytápějí plynem, zřejmě v roce 2020 ušetří.

Konečná cena pro domácnosti by měla klesnout

„Kromě cenového rozhodnutí pro plynárenství, které stanoví regulovanou složku ceny, úřad na konci listopadu zveřejňuje také indikativní ceny plynu pro nadcházející čtvrtletí. Indikativní ceny plynu přitom zachycují očekávaný pokles neregulované, tržní složky konečné ceny, jejíž snížení by mělo již tak minimální nárůst regulované složky převážit a celkové ceny by mohly mírně klesnout,“ uvádí Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ a dodává: „Záležet však bude na tom, jak pokles cen na burzách zohlední dodavatelé plynu v cenách pro své zákazníky.“

Indikativní ceny ERÚ zveřejňuje na konci každého čtvrtletí a dává tím spotřebitelům informaci, jak vysoká tržní cena plynu je férová s ohledem na vývoj na burze. Pro dodavatele plynu není indikativní cena závazná, má pouze informativní charakter. Přesto se jedná o dobrý nástroj pro lepší orientaci zákazníka, aby dokázal posoudit, zda jsou jeho složenky za plyn v adekvátní výši, nebo by se měl raději porozhlédnout po novém dodavateli.

Pokud dodavatelé sníží ceny v souladu s vývojem na burze, měla by podle příkladu uvedeného ERÚ domácnost využívající plyn k vytápění ušetřit v příštím roce přibližně 5–6 %.

Příklad změn u dodávky plynu v roce 2020 (vytápění, roční spotřeba 31500 kWh)

Regulovaná složka (reguluje ERÚ)

Roční platba regulovaných cen (Kč s DPH)

Rozdíl v nákladech

2019

2020

Kč s DPH

%

E.ON Distribuce

13 088 Kč

13 313 Kč

225 Kč

1,7%

GasNet

9 544 Kč

9 616 Kč

72 Kč

0,8%

Pražská plynárenská Distribuce

8 972 Kč

9 408 Kč

436 Kč

4,9%

Celková cena (tržní + regulovaná složka)

Roční platba regulovaných cen (Kč s DPH)

Rozdíl v nákladech

2019

2020

Kč s DPH

%

E.ON Distribuce

42 816 Kč

40 679 Kč

-2 137 Kč

-5,0%

GasNet

39 272 Kč

36 982 Kč

-2 290 Kč

-5,8%

Pražská plynárenská Distribuce

38 700 Kč

36 774 Kč

-1 926 Kč

-5,0%

Zdroj: ERÚ

Vývoj indikativních cen v čase

Indikativní ceny pro první čtvrtletí roku 2020 byly určeny v rozmezí 745–945 Kč/MWh v závislosti na spotřebě domácností. Do indikativních cen se zahrnuje stálý měsíční plat, ale nezapočítávají se daňové položky.

Spotřeba

Indikativní cena za MWh

Vaření

0–1,89 MWh

945 Kč

Ohřev vody

1,89–7,56 MWh

795 Kč

Vytápění

7,56 MWh a více

745 Kč

Zdroj: ERÚ
Indikativní ceny byly poprvé uvedeny v roce 2016, aby usnadnily zákazníkům orientaci na trhu. Zároveň zhruba kopírují vývoj cen plynu na energetické burze. Jak je patrné z grafu, svého maxima dosáhly na začátku roku 2019, od té doby mají spíše sestupnou tendenci. Ještě snazší porovnání cen zemního plynu si uděláte pomocí online srovnání dodavatelů.
Vývoj indikativních cen plynu.

Nejnovější články