Výměna kotle za 80 dní

Vytápění

Povinná výměna kotle vyplývá ze zákona o ochraně ovzduší.

13. 6. 2024
Výměna kotle za 80 dní

Jeho § 17 odst. 1 písm. g) od 1. září 2024 zakazuje používat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy (nejčastěji na uhlí a na dřevo), dále kotle vyrobené před rokem 2000, kdy se jednotlivé třídy vůbec neuváděly, a nestandardizovaná topidla vyrobená nebo upravená svépomocí. Domácnosti, které taková výměna kotle čeká, mají tedy na její realizaci poslední dva a půl měsíce, přesně 80 dní.

Zákon byl schválen už v roce 2012 a zákaz měl původně platit od 1. září 2022. S ohledem na pandemii covidu a pozdější energetickou krizi vláda lhůtu na výměnu kotle prodloužila a datum účinnosti zákazu posunula na 1. září 2024.

Výměna kotle spadá do tří dotačních programů

Výměna kotle je finančně poměrně náročná záležitost a ekonomické hledisko je jedním z hlavních důvodů, proč tisíce provozovatelů starých topidel tento krok do poslední chvíle odkládají. Výše nákladů, které si výměna kotle vyžádá, se samozřejmě liší podle zvoleného řešení. Zásadní jsou také konkrétní možnosti v daném regionu a technické specifikace daného objektu. V úvahu tak přicházejí kotle na dřevo a pelety, kotle na biomasu nebo kompletní změna systému vytápění s přechodem na tepelné čerpadlo kombinované případně i s fotovoltaikou. Pomoci mohou hned tři dotační programy.

Nová zelená úsporám je program určený všem majitelům domů a výměna kotle je jednou z položek, na co lze příspěvek z něj využít. Komplikací může být podmínka, že dotaci ve výši do 50 procent z celkových nákladů je možné čerpat až po dokončení instalace.

Kotlíkové dotace, jak už sám název napovídá, je dotační program určený cíleně pro usnadnění přechodu k modernějšímu a ekologičtějšímu vytápění. Zaměřuje se na nízkopříjmové domácnosti, kterým poskytne až 95 procent z investice, kterou si výměna kotle vyžádá, a to předem.

Dotační program Oprav dům po babičce se týká starších objektů a alokuje finance na opravy a rekonstrukce, kam patří právě i případná výměna kotle. I zde je možné získat peníze předem a na každé dítě v domácnosti se ještě přiznává bonus navíc.   

Ve hře je i zemní plyn

Ministerstvo životního prostředí apeluje na zájemce o dotaci, aby o ni požádali do konce srpna, dokdy zůstane v aktuální výši, neboť od 1. září bude podpora výrazně nižší. Nyní se například na nové kotle na biomasu poskytuje až 130 tisíc, u kotle na dřevo je to až 100 tisíc korun. Žádost by tedy měla být podána, i když se výměna kotle do konce srpna nestihne, úředníci k tomu při kontrolách budou přihlížet.

Od 1. září bude možné žádat o dotaci na výměnu všech uhelných kotlů. Podporovanými zdroji zůstanou tepelná čerpadla, kotle na biomasu, na pelety, připojení objektu na centrální zásobování teplem a jedná se také o možnosti podpořit u nízkopříjmových domácností i plynové kotle.

Výměna kotle na pevná paliva za plynový je variantou vhodnou zejména pro dosud nezateplené starší objekty s vyššími tepelnými ztrátami. Optimální by bylo, kdyby zateplení domu následovalo v co nejkratší době, aby se ztráty tepla a tím i peněz na vytápění co nejdříve eliminovaly. Nicméně zásadní je co nejrychlejší odstavení topidla, které se od 1. září stane zakázaným a jeho provozování pokutovatelným až do výše 50 tisíc korun.

Převážná část území České republiky je plynofikovaná a plynové vytápění je cenově dostupnější variantou, která přináší i snížení emisí oxidu uhličitého. V porovnání s tepelným čerpadlem, které je pro nezateplené objekty s vysokou energetickou náročností naprosto nevhodným řešením, vychází plynový kotel včetně případného vybudování přípojky násobně levněji. Také ceny plynu se po zajištění nových zdrojů náhradou za dovoz z Ruska stabilizovaly. Oproti kotlům na dřevo, pelety či biomasu hovoří pro plyn především komfortní obsluha.

Důležité je nejen čím, ale i jak se topí

Vědecký tým Masarykovy univerzity v projektu AirSENS s pomocí speciálních senzorů sledoval kvalitu ovzduší v topné sezóně v šesti jihomoravských obcích a dvou brněnských městských částech. Soustředili se především na koncentraci prachových částic, které na sebe váží další nebezpečné látky, jako jsou těžké kovy či rakovinotvorný benzo(a)pyren, neboť podle Státního zdravotního ústavu má znečištěné ovzduší v České republice každoročně za následek 3 100 předčasných úmrtí.

Z měření vyplynulo, že u tuhých paliv je pro objem vypouštěných emisí obecně určující typ kotle a jeho stav, druh a kvalita paliva a kondice spalinových cest včetně komína. Jinými slovy, důležitější než palivo, je zajištění správné funkčnosti kotle.


Nejnovější články