Účinnost plynových kotlů: Jak ovlivní vaše účty za plyn?

Vytápění

Výrobci moderních plynových kondenzačních kotlů slibují snížení spotřeby plynu o 20–40 %. Co je na tom pravdy a jak instalace nového plynového kotle ovlivní vaše účty za plyn?

30. 9. 2019
Účinnost plynových kotlů: Jak ovlivní vaše účty za plyn?

Plynový kondenzační kotel dosahuje účinnosti až 110 %

Kondenzační kotel dokáže zužitkovat i odpadní teplo, které u běžného plynového kotle uniká komínem. Spaliny obsahují vodní páru o teplotě až 180 stupňů. Ta prochází výměníkem, kde kondenzuje a předává teplo vodě v otopném systému. Následně kotel klasickým způsobem pomocí hoření plynu dohřívá vodu, která se rozvádí radiátory po celém domě.

Běžné plynové kotle dosahují účinnosti 80–90 %, ale kondenzační kotle dokážou zajistit účinnost až 110 %. Jak je to možné? Účinnost plynových kotlů se udává ve výhřevnosti paliva. To znamená, že kondenzační plynový kotel vyprodukuje více tepla, než činí výhřevnost spotřebovaného plynu. Navíc se jedná o velmi ekologický zdroj vytápění s malým množstvím škodlivých emisí.

Instalace plynového kotle.

Na čem závisí úspora plynu?

Na první pohled je zřejmé, že kondenzační kotel dosáhne vyšší účinnosti než konvenční plynový kotel. Co je však potřeba zajistit, aby nový pomocník ve vaší domácnosti pracoval tak efektivně, jak udávají výrobci v tabulkách?

Pozor na minimální výkon

Před nákupem nového kondenzačního kotle je důležité nechat vyhodnotit odborníkem tepelné ztráty objektu. Na jejich základě je možné určit požadovaný výkon kotle – důležitá je spodní hranice výkonu. Čím je nižší, tím lépe. Kotel spíná méně často a snižuje spotřebu paliva.

Teplotní spád je důležitý faktor

Zásadní pro správné fungování kondenzačního kotle je teplota vratné vody. Do kotle by se měla vracet voda s co nejnižší teplotou. Kondenzační kotel dosahuje nejlepší účinnosti při nízkoteplotním vytápění, optimální je teplotní spád 55/35 °C. Toho dosáhnete při využití podlahového, stropního nebo stěnového vytápění.

Teplotní spád určuje rozdíl teploty vody v přívodním potrubí a ve vratném potrubí radiátoru.

Většina modelů však dokáže pracovat do spádu až 80/60 °C. Proto zařízení najde využití nejen v novostavbách, ale také ve starších domech nejlépe po rekonstrukci, kde jsou radiátory předimenzované a po většinu roku stačí ohřev otopné vody na nižší teplotu. Čím vyšší je teplota vratné vody, tím hůř dochází ke kondenzaci – při teplotách nad 60 °C k ní již nedochází a kotel funguje se stejnou účinností jako klasický plynový kotel.

Muž nastavuje kondenzační kotel.

Jak spočítat úsporu plynu díky kondenzačnímu kotli

Konkrétní výše úspory plynu samozřejmě záleží na roční spotřebě – tu najdete na své faktuře od dodavatele. Spotřeba se odvíjí od velikosti domu, požadované teploty v místnostech nebo počtu osob v domácnosti. Zatímco zateplené novostavby spotřebují přibližně do 10 000 kWh, nezateplené starší domy ročně spotřebují i dvojnásobek až trojnásobek energie.

Čím vyšší je spotřeba, tím vyšší úspory můžete dosáhnout a zkrátit dobu návratnosti. Na druhou stranu u starších domů s vysokou spotřebou je nutné zohlednit nižší účinnost způsobenou vysokým teplotním spádem.

Porovnání nákladů na vytápění s konvenčním plynovým kotlem a kondenzačním kotlem

 

Běžný plynový kotel

Kondenzační plynový kotel

Účinnost

90 %

109 %

Roční spotřeba energie na vytápění

20000 kWh

16200 kWh

Náklady na plyn při 1,47 Kč/kWh

29 400 Kč

23 814 Kč

Úspora v kWh

 

3800 kWh

Úspora v Kč

 

5 586 Kč

Návratnost při ceně kotle 30 000 Kč

 

5,4 let

Roční spotřeba energie na vytápění

10000 kWh

8100 kWh

Náklady na plyn při 1,47 Kč/kWh

14 700 Kč

11 907 Kč

Úspora v kWh

 

1900 kWh

Úspora v Kč

 

2 793 Kč

Návratnost při ceně kotle 30 000 Kč

 

10,8 let

Například při roční spotřebě 20 000 kWh a ceně 1,47 Kč za 1 kWh plynu vypočítáme rozdíl v nákladech na plyn následovně. Nový kotel má účinnost 109 % a stojí 30 tisíc korun, což oproti starému kotli s výhřevností paliva 90 % ušetří 3 800 kWh plynu. To znamená roční úsporu 5 586 Kč a návratnost přes 5 let.

Pokud vezmeme v úvahu stejné parametry, ale roční spotřebu plynu jen 10 000 kWh, činí úspora plynu 1 900 kWh za 2 793 Kč. To návratnost prodlužuje na téměř 11 let. Přesto se jedná o investici, která se vyplatí. Životnost kondenzačního plynového kotle je velmi dobrá, dosahuje přibližně 15–20 let.

Kondenzační kotel ušetří ročně tisíce.

Jak přepočítat m3 plynu na kWh?

Potřebujete přepočítat m3 plynu na energetické jednotky kWh? Pro orientační přepočet můžete použít převod 1 m3  = 10,55 kWh. Přesný koeficient je závislý na teplotě, tlaku a spalném teple. Dozvíte se jej při vyúčtování, ale neměl by se zásadně lišit od orientačního koeficientu.

Do doby návratnosti započítejte i náklady na úpravy rozvodů a spalinových cest

Při výpočtu doby návratnosti nezapomeňte zohlednit investice do modernizace rozvodů a radiátorů nebo úpravy spalinových cest. S jakými náklady je potřeba počítat?

Jestliže chcete dosáhnout maximální účinnosti kondenzačního kotle, musíte otopný systém modernizovat na nízkoteplotní typ. Vybírat můžete topení podlahové, stropní nebo stěnové.

Při provozu kotle dochází ke kondenzaci vodních par, což s sebou nese nutnost odvodu kondenzátu. Jeho objem se u jednotlivých modelů liší, nicméně v topné sezóně se tvoří asi 10–15 litrů denně. Nejlevnějším řešením je připojení kotle k odpadu. Pokud to není možné, lze nainstalovat přečerpávací stanici kondenzátu.

Kondenzační kotel nevyžaduje nákladné vložkování komína, přesto musíte počítat s investicí do úpravy spalinových cest. Využívá se polypropylenové odkouření. To lze použít nejen pro odvod spalin, ale také pro přívod čerstvého vzduchu.

Úspory dosáhnete díky lepší regulaci

Kondenzační kotel přináší další úsporu díky pokročilé regulaci. Můžete jej ovládat přes počítač, tablet nebo aplikaci v mobilním telefonu. To vám umožní nastavit komfortní teplotu i na dálku, a tím ušetřit náklady na vytápění. Během dne můžete teplotu v bytě snížit o 1–2 stupně, ale z práce se vrátíte do příjemně vyhřátého domu. Moderní plynové kotle pracují s vyspělými řídícími systémy a kvalitními termostaty umožňujícími několik režimů vytápění.

Jak ještě snížit účty za vytápění

Investice do kvalitního kondenzačního kotle je prvním krokem k tomu, jak snížit účty za plyn. Neméně důležité však je, jak si teplotu v domě regulujete. Máme pro vás několik tipů, jak ještě snížit účty za vytápění.

  • Nevypínejte topení při opuštění bytu či domu. Tím spotřebu nesnížíte, ale naopak zvýšíte, protože stěny vychladnou a musíte spálit mnohem více energie, abyste se dostali zpět na požadovanou teplotu. Lepší je termostat snížit o cca 1 stupeň.
  • V zimě větrejte krátce a intenzivně, aby došlo k rychlé výměně vzduchu, ale neochladily se stěny.
  • Pravidelně odvzdušňujte radiátory. Topná tělesa nezakrývejte a nesušte na nich prádlo. Nábytek by měl být od radiátorů dostatečně vzdálený, aby mohl teplý vzduch proudit po celém prostoru.

Nejnovější články