Revize plynového kotle: Vše, co potřebujete vědět

Vytápění

Revize a pravidelné kontroly mohou majitele plynových kotlů pěkně potrápit. Zvlášť, když netuší, zda jsou pro ně povinné a kdy je nejvhodnější čas pro jejich realizaci. Zjistěte vše, co o servisu a revizích plynových zařízení potřebujete vědět předtím, než si pozvete domů technika.

1. 9. 2019
Revize plynového kotle: Vše, co potřebujete vědět

Sezona pravidelných revizí plynových kotlů a ostatních plynových zařízení je právě v plném proudu. I když se může zdát, že řešit vytápění na přelomu léta je trochu unáhlené, opak je pravdou. Právě teď je ideální čas pozvat si profesionála, který se vašemu kotli podívá na zoubek a odhalí případné závady. Pokud si totiž na revize a servis vzpomenete až koncem září, může se stát, že budete mít problém sladit termín s techniky, kteří jsou v tomto období extrémně zaneprázdnění. V případě zjištění závad vám navíc nezbude moc času na to, abyste je vyřešili včas.

Pravidelné revize kotlů jsou důležité

Provedené opravy vám mohou pomoci ušetřit

Důvodů, proč si domů zavolat technika je hned několik. Pravidelné kontroly mohou zabránit škodám na zdraví i majetku, a zvyšují tak pocit bezpečí uživatelů plynových kotlů. Často se navíc díky provedeným opravám podaří také snížit spotřebu energií.

Doporučení na pravidelnou servisní kontrolu proto najdete v manuálu skoro každého výrobce plynových kotlů.

Zavoláte si revizního nebo servisního technika?

Zapomínat by se nemělo ani na to, že některé typy prohlídek jsou přímo povinné. Často je však zmatek v tom, které přesně to jsou. Veřejnost matou hlavně pojmy servis a revize, které se v hovorové mluvě považují za totožné. V praxi a v zákonech to však funguje trochu jinak.

Nepovinné revize kotle

Povinné revize

Revize plynových zařízení je možné rozdělit na výchozí a provozní.

Výchozí revize se provádí vždy před uvedením zařízení do provozu a zajišťuje ji dodavatelská organizace, většinou v rámci dodávky. Pokud se revize nevykoná, jedná se o porušení zákona a může dojít nejen k ohrožení bezpečnosti, ale také k problémům s případným pojistným krytím.

Jednou za tři roky je pak potřeba udělat revizi provozní. Ta je povinná pro všechny fyzické a právnické osoby, tedy podnikatele. Běžní občané, kteří mají plynové kotle pro svou vlastní potřebu, mají pouze povinnost užívat spotřebič bezpečně. Zákon už však přesně nedefinuje, co to vlastně znamená.

Při provozní revizi technik zkontroluje těsnost spojů v plynovodní soustavě, spalinové cesty, tlakové nádoby či hybnost hlavního uzávěru plynu. Ověří také, jak je potrubí natřeno a zda je správně uchyceno.

Mimo jistoty, že váš kotel je bezpečný a funguje tak, jak má, vám však provozní revize přinese ještě jednu velmi užitečnou věc, a to protokol o jejím provedení. Ten si určitě pečlivě uschovejte. Bude se vám totiž hodit v případě, že by nešťastnou náhodou došlo k pojistné události.

Nepovinné prohlídky

Nepovinné jsou pak takzvané servisní prohlídky. Ty jsou doporučeny jednou ročně a mohou pomoci výrazně snížit spotřebu či prodloužit životnost kotle. Jejich součástí je i takzvaná periodická prohlídka.

Z toho tedy vyplývá, že revizní technik je osoba, která dohlíží na to, aby zařízení bylo bezpečné a v souladu s legislativou. Servisní technik se zase postará o to, aby kotel bezchybně fungoval a dlouho vám vydržel.

Věděli jste, že moderní plynové kotle dokáží zaznamenávat počet hodin v provozu, čímž technikům značně usnadňují práci? Díky tomu mohou snadno vyhodnotit vytíženost zařízení.

Provoz plynových zařízení je bezpečný, stačí jen dodržovat pravidla

Plynové kotle nebo ohřívače vody jsou často spojovány s rizikem úniku plynu či spalin. Pravdou je, že největším problémem mohou být náhlá selhání. Laik bez patřičných znalostí většinou nemá šanci poznat, že se něco takového blíží. Odborník však případné riziko snadno odhalí a doporučí další vhodný postup. Stačí tak jen na pravidelné prohlídky myslet a každoročně si je včas s technikem domluvit.

Věděli jste, že byste neměli zapomínat ani na revize spalinových cest?

Potíže může působit také nedostatečný přívod vzduchu ke spotřebiči, a to hlavně u starých zařízení. Optimální je třeba otvor skrz fasádu o velikosti 10 × 10 cm. Ten by měl být otevřen po celý rok, tedy i v zimě. Technici se bohužel často setkávají s ucpáváním tohoto větracího otvoru hadry nebo dokonce s jeho úplným zrušením.

Kdy se neprodleně obrátit na servis?

Věděli jste, že novější plynové kotle jsou plné jemných přístrojů a elektroniky? Jsou tak o něco citlivější na prach v okolním prostředí nebo třeba na vlhkost. Pokud tedy chcete, aby vám váš kotel sloužil dlouho a dobře, pečlivě si přečtěte návod na provoz a řiďte se jím.


Nejnovější články