Plynový kotel a tepelné čerpadlo: Zjistěte, zda se kombinace vyplatí

Vytápění

V klimatických podmínkách České republiky tepelné čerpadlo nestačí na vytápění v největších mrazech. Na pár dní v roce je potřeba zapojit záložní zdroj - to je ve většině případů elektrokotel. Tepelné čerpadlo lze však instalovat i v kombinaci s plynovým kotlem, což se hodí především v případě, že ho již máte v domácnosti. Zjistěte, zda se tato kombinace vyplatí.

16. 3. 2020
Plynový kotel a tepelné čerpadlo: Zjistěte, zda se kombinace vyplatí

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo získává teplo z okolního prostředí – ze země, vzduchu nebo vody. Takto získaná tepelná energie se zužitkuje pro vytápění domu, některé modely umožňují zároveň zajistit ohřev teplé vody. Jedná se o obnovitelný zdroj energie, který odebírá až 75 % tepla z přírody.

Tepelné čerpadlo potřebuje pro svůj provoz napájení elektřinou. Ta se většinou využívá také pro dotápění během nejchladnějších dnů v roce, kdy zařízení svým výkonem nestačí. V podstatě existují dvě možnosti. První varianta je pořídit si vysoce výkonné tepelné čerpadlo, které si zachovává účinnost i při teplotách výrazně pod nulou, ovšem je nutné počítat se zvýšenou spotřebou elektřiny. Druhou možností je instalace tepelného čerpadla s doplňkovým zdrojem tepla, který se spouští, když teplota poklesne pod tzv. bod bivalence (obvykle kolem 0 až -3 °C). Bivalentním zdrojem bývá právě elektrokotel, málo se však ví, že kombinace je možná téměř se všemi způsoby vytápění.

Tepelné čerpadlo u staršího domu.

Kombinace s plynem je oblíbená především ve starších domech

Kombinace tepelného čerpadla s dalším zdrojem vytápění je oblíbeným řešením zejména ve starších domech. U těchto staveb vzniká problém, pokud objekt není kvalitně zateplen nebo si majitel přeje zachovat konvenční radiátory. Tepelné čerpadlo totiž dosahuje nejvyšší účinnosti při tzv. nízkoteplotním vytápění, jež využívá otopné soustavy ve formě podlahového, stěnového nebo stropního vytápění. Tepelné čerpadlo ohřívá otopnou vodu na maximálně 55 °C, zatímco tradiční radiátory vyžadují teplotu otopné vody 70-80 °C. Za těchto podmínek by se nemusela instalace tepelného čerpadla s elektrokotlem vyplatit kvůli vysoké spotřebě elektřiny.

Právě v těchto případech lze využít plynový kotel jako bivalentní zdroj. Tato kombinace najde uplatnění zejména ve starších domech, kde je v současné době plynový kotel v provozu, ale majitelé chtějí dosáhnout dalších úspor nebo hledají ještě ekologičtější zdroj vytápění.

Pokud je plynový kotel stále funkční, lze ho relativně snadno zapojit jako záložní zdroj k tepelnému čerpadlu. Kotel dotápí objekt při nízkých teplotách, kdy je nutné ohřát otopnou soustavu na víc než 55 °C. Výhodou je, že sepnutí bivalentního zdroje probíhá automaticky a nevyžaduje od majitele žádnou obsluhu. Ke spuštění záložního zdroje dochází pouze po několik dní v roce, náklady se tak navýší jen nepatrně a při využití stávajícího kotle není nutná ani dodatečná investice.

Dotápění plynem je výhodnější než elektřinou

Dotápění plynem je výhodnější než elektřinou

Zároveň je třeba podotknout, že kombinace tepelného čerpadla s dotápěním plynovým kotlem je nákladově výhodnější než využití elektrokotle. Jak jsme zmínili výše, tato varianta se hodí v první řadě pro majitele domů, kteří již plynový kotel mají a stále jim slouží. Kombinuje výhody tepelného čerpadla, ale zároveň šetří počáteční náklady na bivalentní zdroj – většinu požadovaného výkonu pokryje tepelné čerpadlo, o zbytek se postará stávající kotel.

Jak je to však v případě, že byste si chtěli pořídit úplně nový plynový kotel?

Na trhu najdete i hybridní zařízení

Jestliže nemáte v domě funkční plynový kotel, ale preferujete dotápění plynem před elektřinou, může pro vás být zajímavou alternativou hybridní tepelné čerpadlo. Jedná se o zařízení, jenž spojuje výhody efektivního tepelného čerpadla a moderního plynového kondenzačního kotle. V mírnějších podmínkách během jara a podzimu běží ve velmi úsporném provozu pomocí tepelného čerpadla, naopak při silných mrazech profituje z vysokého výkonu kondenzačního kotle. Díky tomu využívá silných stránek obou systémů a naopak potlačuje jejich nevýhody.

Chcete šetřit svoji peněženku nebo přírodu?

Přístroj disponuje automatickým řízením, které za každých podmínek zvolí nejhospodárnější provoz. Stačí zadat do systému aktuální ceny elektřiny a plynu a zvolit si režim provozu. Na výběr je ekonomický a ekologický režim. Ekonomický režim pracuje tak, aby systém dosáhl co nejnižších provozních nákladů. Ekologický režim reguluje spotřebu primární energie s ohledem na tvorbu emisí. Jedinou nevýhodou je, že nastavení režimu je nutné zvolit při instalaci a majitel ho nemůže libovolně měnit.

Instalace hybridního tepelného čerpadla se vyplatí v domech, které nedisponují nízkoteplotní otopnou soustavou. Proto se jedná o funkční variantu do starších domů. Toto řešení uvítají rovněž majitelé objektů, kde nestačí příkon pro instalaci elektrokotle.

O 35 % vyšší účinnost oproti kondenzačnímu kotli

Díky optimalizaci provozu dosahuje hybridní tepelné čerpadlo přibližně o 35 % vyšší účinnosti než kondenzační plynový kotel, podobně efektivnější je zařízení i v ohřevu teplé vody. Celková výše úspory záleží na konkrétních parametrech budovy. Pro nákup hybridního tepelného čerpadla počítejte s investicí přibližně 200 tisíc korun. Životnost se odhaduje přes 20 let.

O vhodnosti kombinace pro váš dům se poraďte s odborníky

Kombinace tepelného čerpadla a plynového kotle představuje zajímavou možnost především pro majitele starších domů a nebo objektů, kde není možné nízkoteplotní vytápění. O vhodnosti instalace hybridního tepelného čerpadla pro váš dům se poraďte s odborníky na vytápění. Kvalitní dodavatel by vám měl předložit návrh realizace nejen s ohledem na úsporu nákladů, ale rovněž s přihlédnutím k vašim preferencím a finančním možnostem.


Nejnovější články