Plynový kotel z pohledu účetnictví a daní

Vytápění

Během podnikání se musíte vypořádat s různými situacemi. Některé jsou radostné, jiné už méně. Představte si například takový nákup nového plynového kotle. Jen myšlenka na příjemné teplo, které se bude šířit pracovištěm zahřeje u srdce. Bohužel, ten stejný kotel vás může také pěkně potrápit. A to hned, jakmile začnete řešit jeho daňové a účetní dopady.

23. 1. 2020
Plynový kotel z pohledu účetnictví a daní

Daňové a účetní dopady nákupu plynového kotle jsou závislé mimo jiné na tom, zda bude kotel instalován úplně nově, vyměněn za výkonnější a nebo nahradí kotel, který už dosloužil. Je totiž nezbytné určit, zda jde o technické zhodnocení nebo opravu a údržbu majetku. I když na první pohled vypadají obě kategorie dost podobně, rozdíl z hlediska legislativy je obrovský a daňový subjekt by měl být schopen řádně odůvodnit, do které z kategorií nákup spadá. Správné určení má totiž vliv nejen na výsledek hospodaření, ale také na základ daně z příjmů.

Instalace nového kotle, výměna za výkonější

Instalace úplně nového plynového kotle či jeho výměna za výkonnější spadá do technického zhodnocení hmotného majetku, které je definováno v ustanovení § 33 zákona o daních z příjmů:

„§ 33 (1) Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 1995 částku 10 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 20 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb).

Důležité však je vysvětlit i pojmy rekonstrukce a modernizace:

„§ 33 (2) Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.“

„§ 33 (3) Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.“

Jak zaúčtovat nákup plynového kotle?

Jako opravu majetku lze podle účetních předpisů chápat odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Údržba pak je definována jako pravidelná péče za účelem zpomalení fyzického opotřebení. Sem bychom teoreticky mohli zařadit například výměnu kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním na kotel s automatickým podavačem stejného výkonu a na původním místě. V případě plynových kotlů však sami účetní mají občas rozpory. Pokud tedy nemáte stoprocentní jistotu ohledně vašeho konkrétního případu, obraťte se na odborníka, který se vyzná nejen v příslušné technické disciplíně, ale také v daních z příjmů. Myslete na to, že až jednou přijde na kontrolu finanční úřad, vyplatí se krýt si záda a mít vše tak, jak má být. Z rozsudků Nejvyššího správního soudu totiž vyplývá, že i když je majetek v havarijním stavu, jeho odstranění a případné nahrazení nemusí být chápáno jako oprava.

Zapojení plynového kotle technikem

Nákup kotle v pronajaté nemovitosti

Celá situace pak může být ještě trochu komplikovanější, když budete kupovat kotel do pronajaté nemovitosti. Dobrou zprávou je, že náklady na pořízení a instalaci plynového kotle by měl nést pronajímatel. Ještě než se tedy rozhodnete pro nákup na vlastní pěst, ověřte si, zda není možné se s vlastníkem budovy domluvit. V takovém případě byste však museli počítat se zvýšením nájmu.

Může se také stát, že pronajímatel do prostor nechce investovat. Pak se můžete dohodnout, že nákup a instalaci plynového kotle provedete vy sami.

Podle právních předpisů se technické zhodnocení, tedy náklady na pořízení včetně instalace, stává automaticky součástí věci hlavní, v tomto případě tedy pronajímané budovy. Z toho plyne, že přímo vstupuje do vlastnictví pronajímatele. Přestože tedy většinou odepisuje hmotný majetek přímo jeho vlastník, při splnění několika podmínek je možné, aby technické zhodnocení majetku odepisoval i nájemce, který vlastníkem zhodnoceného majetku není.

O jaké podmínky jde:

Jakmile je tedy zařízení uvedeno do užívání (odborně zprovozněno technikem), nájemce je zařadí do příslušné odpisové skupiny, ve které je samotný hmotný pronajatý majetek. Z toho tedy vyplývá, že nový plynový kotel bude nájemce daňově odepisovat 30 nebo 50 let, účetně pak podle svých směrnic.


Nejnovější články