Hodí se kondenzační kotel do nezatepleného domu?

Vytápění

Přestal vám fungovat starý kotel, nebo se porozhlížíte po novém zdroji vytápění kvůli přísnějším požadavkům na emisní limity? U starších, nezateplených domů se zdá vytápění plynem jako ideální volba. Nízká cena za 1 kWh plynu dává majitelům naději na přiměřené náklady na vytápění, navíc kondenzační kotel slibuje další úspory. Bude ale v domě s velkými tepelnými ztrátami fungovat tak, jak má?

4. 5. 2020
Hodí se kondenzační kotel do nezatepleného domu?

Starých kotlů na tuhá paliva se musí majitelé od r. 2022 zbavit

Majitelé domů se starším kotlem na uhlí musí v posledních letech řešit stále se zpřísňující opatření ohledně emisí. Zatímco v současné době stačí ještě pravidelné revize kotlů a spalinových cest, od roku 2022 už bude se starými kotli na uhlí konec. Výrazně se totiž podepisují na špatném stavu ovzduší v Česku, a tak budou zcela zakázány.

Od září 2022 vstupuje v platnost zákon, který zakazuje provozování kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. To znamená, že se především majitelé ve starších rodinných domech, kteří takový kotel využívali desítky let, musí co nevidět porozhlédnout po novém řešení vytápění. Jestliže je ve vaší obci zaveden plyn, je pořízení plynového kotle ideální variantou.

Moderní kondenzační kotel

Jak funguje kondenzační kotel?

Kondenzační kotel využívá, jak již název napovídá, principu kondenzace. Spaliny vznikající při hoření plynu je kotel schopen využít a získat z nich dodatečný výkon. Součástí spalin je vodní pára, která kondenzuje ve výměníku. Svoje teplo tam předává vratné otopné vodě –⁠ tzv. zpátečce. Ohřátá otopná voda proudí z kotle do radiátorů v domě a vrací se zpět ochlazená. Právě horká vodní pára ji předehřeje, přičemž pára zkondenzuje, a kotel spotřebuje méně plynu pro dohřátí otopné vody na požadovanou teplotu. Díky tomuto principu šetří kondenzační kotel plyn oproti klasickému atmosférickému kotli.

Jaké limity má kondenzační kotel?

Aby v kotli docházelo ke kondenzaci, je důležité, aby teplota vratné vody byla co nejnižší. Zároveň záleží na rozdílech teplot v přívodním a vratném potrubí –⁠ neboli na teplotním spádu.

Kondenzační kotel funguje nejlépe v kombinaci s nízkoteplotním vytápěním (např. podlahové, stěnové, nebo stropní vytápění), to ale neznamená, že ho nelze instalovat do domu s klasickými radiátory.

Většina modelů kondenzačních kotlů dokáže pracovat do teplotního spádu až 80/60 °C, což je případ klasických radiátorů ve starších domech. V tomto případě nebude ke kondenzaci docházet za každého počasí, ale v podmínkách České republiky jsou teplotní zisky stále velmi dobré. Právě díky tomu pro vás bude kondenzační kotel znamenat úsporu plynu, pokud jím chcete nahradit dosluhující atmosférický plynový kotel.

Nezateplený dům

Ve velkém mrazu přestává kotel kondenzovat

Jestliže teplota poklesne výrazně pod bod mrazu (přibližně méně než -7 °C), přestane za podmínek teplotního spádu 80/60 °C docházet ke kondenzaci a kotel bude dosahovat stejné účinnosti jako atmosférický kotel. Nijak to však neovlivňuje jeho schopnost topit. Navíc v podmínkách České republiky se průměrné teploty v zimě pohybují nad nulou, a tak bude využití kondenzace po celou topnou sezónu velmi dobré.

Obecně platí, že čím nižší bude teplota zpětné otopné vody a současně čím nižší teplotní rozdíl v otopné soustavě bude, tím vyšší bude stupeň využití kondenzace a úspory na spotřebě zemního plynu. Ideální teplotní spád pro optimální kondenzaci je 40/30 °C.

Na výměnu kotle za kondenzační můžete žádat o dotaci

Na kondenzační kotel můžete získat dva typy dotace: Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkové dotace. Na ty už byly sice kapacity ve většině případů vyčerpány, ale některé kraje stále žádosti přijímají, a tak se můžete zařadit na seznam náhradníků.

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla za nový kondenzační kotel až 25 tisíc korun. Jestliže se zároveň rozhodnete pro zateplení domu, získáte bonus ještě 10 000 Kč. O příspěvek můžete žádat online prostřednictvím formuláře na webu www.novazelenausporam.cz až do konce roku 2021.

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu starého kotle na tuhá paliva (1. a 2. emisní třídy) za ekologický zdroj vytápění. Na kondenzační kotel můžete získat až 75 % způsobilých výdajů –⁠ do těch se započítává nový kotel, úprava spalinových cest, otopná soustava a projektová dokumentace –⁠ nejvýše však 95 000 Kč. V prioritních oblastech se částka navyšuje ještě o bonus 7 500 Kč. O kotlíkové dotace se žádá na krajském úřadu, bližší informace najdete na webu Státního fondu životního prostředí.

Dotace na výměnu starého kotle za kondenzační kotel

 

Maximální výše podpory (Kč/dům)

Nová zelená úsporám

35 000 Kč (vč. zateplení)

Kotlíkové dotace

95 000 Kč (75 % způsobilých výdajů)

 

Nejnovější články