Je výhodnější topit uhlím nebo plynem? Závěry vás překvapí

Vytápění

Topná sezóna se nezadržitelně blíží a mnoho domácností si klade otázku, jak ušetřit na účtech za vytápění. V dnešní době existuje řada možností, jak v domácnosti zajistit příjemnou teplotu, i když venku mrzne. Mezi nejoblíbenější způsoby patří vytápění uhlím a plynem. Která z těchto variant je výhodnější? Pokud se domníváte, že trumfy leží jednoznačně na straně uhlí, možná budete překvapeni.

16. 9. 2019
Je výhodnější topit uhlím nebo plynem? Závěry vás překvapí

Co všechno je dobré vzít v úvahu

V České republice může topná sezóna trvat až půl roku, proto jsou náklady na vytápění významnou položkou rodinných rozpočtů. Předtím než se rozhodnete pro určitý způsob vytápění, je nutné zohlednit několik základních faktorů. Jedná se především o tepelné ztráty objektu v závislosti na úrovni zateplení, velikost vytápěné plochy, počet osob žijících v domácnosti nebo dostupnost topiva. Podstatné jsou rovněž počáteční investice na pořízení kotle a nutný servis otopné soustavy. V neposlední řadě je důležité si zodpovědět, kolik času chcete strávit obsluhou kotle.

V případě rozhodování mezi uhlím a zemním plynem bude jedním z klíčových faktorů infrastruktura daného místa. Pokud do vaší obce není přiveden plyn, vaše volba mezi těmito dvěma způsoby vytápění bude jednoduchá. Vycházejme ale z toho, že váš pozemek je zasíťovaný. Jaké jsou náklady při topení uhlím a na kolik vás vyjde vytápění plynem?

Kolik stojí vytápění uhlím a plynem

Pro porovnání nákladů nám jako modelový příklad poslouží rodinný dům o podlahové ploše 150 metrů čtverečních s tepelnou ztrátou 7 kW, obydlen čtyřčlennou rodinou. Částka spojená čistě s vytápěním podobné domácnosti by měla činit podle aktuálních cen zhruba 7 300 Kč ročně u hnědého uhlí, 9 000 Kč u černého uhlí a 11 600 Kč u zemního plynu. Nejnovější modely kondenzačních plynových kotlů navíc disponují vynikající účinností a dokážou ušetřit až 30 % plynu oproti běžnému plynovému kotli.

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii (rodinný dům, 4 osoby)

Palivo

Cena paliva

Spotřeba paliva za rok

Vytápění

Teplá voda

Elektřina

Platby

Investice a údržba

Celkem

Hnědé uhlí

3,6 Kč/kg

2920 kg

7 315 Kč

3 198 Kč

15 037 Kč

2 196 Kč

16 167 Kč

43 912 Kč

Černé uhlí

5,7 Kč/kg

2275 kg

9 025 Kč

3 945 Kč

15 037 Kč

2 196 Kč

17 433 Kč

47 636 Kč

Zemní plyn

1,249 Kč/kWh

13483 kWh

11 602 Kč

5 241 Kč

15 037 Kč

5 304 Kč

16 083 Kč

53 268 Kč

Tabulka: Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii – TZB-info.cz ke dni 5. 9. 2019.

Připočteme-li k těmto údajům ještě náklady na ohřev teplé vody, spotřebu elektřiny, počáteční pořizovací investici, paušální platby a náklady na běžnou údržbu a servis, dostaneme celkovou cenu ročních nákladů na energie v této modelové domácnosti. Ta by činila přibližně 44 000 Kč u hnědého uhlí, 47 500 Kč u černého uhlí a zhruba 53 000 u zemního plynu.

Kolik stojí vytápění uhlím a plynem?

Je uhlí opravdu nejlevnější?

Čistě z pohledu ceny je tedy výhodnější topit uhlím. To černé bude o něco dražší než hnědé, ale zase má větší výhřevnost a nižší emise. Zároveň ho spotřebujete méně, což může být důležitá informace s ohledem na skladování. Je však potřeba mít na mysli, že náklady na topení uhlím se pravidelně zvyšují kvůli rostoucí ekologické dani. Navíc od roku 2022 bude možné používat jen kotle emisní třídy 3 a vyšší, což s sebou přináší případné náklady na výměnu kotle.

V neposlední řadě je nutné k ceně připočítat náklady na skladování uhlí a čas spojený s obsluhou kotle, tedy zejména přitápění a následný úklid. Tato částka je obvykle velmi těžko vyčíslitelná, protože se o tyto činnosti postaráte sami. Nicméně by bylo chybné tyto náklady opomíjet. Z čistě ekonomického hlediska by bylo možné strávit tento čas vyděláváním peněz v práci, zatímco v tomto případě za tuto činnost dostanete „zaplaceno“ pouze určitou úsporou. Je tedy důležité uvědomit si, na kolik si ceníte své práce a svého volného času. Samozřejmě už existují kotle na uhlí s automatickým podavačem, které vás tolik nezaměstnají, jejich nevýhodou je však výrazně vyšší pořizovací cena.

Je uhlí opravdu nejlevnější?

Čas jsou peníze

Je-li pro vás důležitější komfort a nenáročná obsluha, pak je nepochybně lepší variantou topit plynem. V porovnání s uhlím zaplatíte o něco vyšší částku za vytápění, na druhou stranu vám bude odměnou relativní bezstarostnost při obsluhování kotle. Jednoduše nastavíte požadovanou teplotu na termostatu. Odpadne skladování uhlí, jeho přikládání i úklid prachu a sazí. Kromě toho je vytápění plynem o poznání méně škodlivé pro životní prostředí než spalování uhlí. Pokud topíte uhlím, tak počítejte s rostoucími požadavky a omezováním jak ze strany státu, tak z Evropské unie.

Nezapomínejte na údržbu a pravidelné revize

Rovněž z pohledu bezpečnosti je vytápění plynem považováno za méně rizikové než topení uhlím. Nebezpečí spočívá zejména v tom, že směs sazí se vzduchem je výbušná. Dále je zde riziko vznícení okolních hořlavých konstrukcí a především zanesení spalinových cest. Naproti tomu spaliny zemního plynu neobsahují žádné tuhé částice nebo uhlovodíky. Nebezpečí může přestavovat spíše únik plynu nebo jeho nedokonalé spalování. Přesto je podle statistik vytápění plynem bezpečnější než topení uhlím a závady u plynových spotřebičů méně časté.

Velmi důležité u plynového kotle je jeho nastavení. V opačném případě může zařízení zbytečně často spínat, což bude způsobovat vyšší ztráty a spotřebu plynu. Nebojte se obrátit na odborníky, správné nastavení vám může ušetřit nezanedbatelnou částku. Bez ohledu na způsob vytápění by měly být samozřejmostí pravidelné revize kotle a komína prováděné vyškoleným technikem.

Do budoucna se vyplatí topit plynem

Faktorů ovlivňujících vytápění je skutečně celá řada a volba zdroje by měla být individuální pro každou domácnost. Uhlí je stále levnější variantou, ale pokud si k tomu připočtete adekvátně naceněnou hodnotu vaší práce, v konečném výsledku už tak levné být nemusí. Stejně tak je otázka, jakým způsobem budou pokračovat snahy státu o omezování spalování uhlí. Ty se mohou velice rychle promítnout v ceně. Topení zemním plynem je proto racionálnější variantou, je však potřeba vybrat správného dodavatele plynu a zajistit optimální nastavení kotle.


Nejnovější články