Co zahrnout do výpočtu nákladů za vytápění

Vytápění

Ceny energií, a to zejména elektřiny, se prudce zvyšují již od roku 2018. Ačkoliv se hovořilo o tom, že Češi platí jednu z nejnižších cen, opak je pravdou, zejména při přepočtu na kupní sílu. Pojďme se zaměřit na to, co vše do výpočtu nákladů za vytápění zahrnout. Také si ukážeme, za jakých podmínek je lepší pro vytápění využívat elektřinu a za jakých plyn.

18. 1. 2021
Co zahrnout do výpočtu nákladů za vytápění

Jak vypočítat roční náklady

Není to tak jednoduché, ale pro účely výpočtu vám mohou posloužit například webové kalkulátory. V nich je třeba vyplnit potřebné parametry, které jsou obvykle následující:

Při komplexním výpočtu je nutné brát ohled na dílčí okolnosti, jako je stáří a energetická náročnost spotřebičů, zejména kotle, stav izolace nemovitosti a v jaké lokalitě se nemovitost nachází kvůli klimatickým datům, teplota v jednotlivých částech bytu nebo domu, dodavatel energií, ale také každodenní život jednotlivce či celé rodiny (dle počtu osob).

Každodenní úkony a spotřeba energie

Zejména v období podzimu a zimy se zvyšují nároky na teplo i spotřebu energie domácnosti. Každá je přitom individuální, takže se nejde úplně řídit nějakým obecným výpočtem. Zejména v současné roce globální pandemie a častému využívání home office je spotřeba v domácnosti mnohem vyšší. Lidé jednoduše více vaří, zvyšují průměrnou teplotu místnosti, ve které pracují, častěji pouští teplou vodu a rovněž svítí.

Plyn nebo elektřina?

Cena zemního plynu je dlouhodobě stabilnější, než cena elektřiny. Ačkoliv je plyn ekologičtější, než pevná paliva, nejšetrnější jsou samozřejmě obnovitelné zdroje energie, ovšem díky stále vysokým cenám mají pro vytápění vůči plynu nevýhodu. Plyn se tedy zdá být vhodnou alternativou a zlatou střední cestou mezi pevnými palivy a tzv. zelenou energií. Jeho cena se pohybuje okolo 2 Kč/1 kWh a v případě využití kondenzačního kotle jsou roční náklady okolo 10 – 12 000 Kč.

Své bydlení můžete vytápět díky kondenzačnímu kotli.

Pro představu, jaké jsou průměrné náklady na vytápění u jednotlivých paliv, přikládáme jednoduchou tabulku (ceny jsou orientační):

Kondenzační kotel (plyn)

10 000 Kč

Klasický plynový kotel

29 000 Kč

Elektřina

25 000 Kč

Biomasa (pelety)

20 000 Kč

Dřevo

18 000 Kč

Štěpka

16 000 Kč

Uhlí

25 000 Kč

Rozhodnutí, čím vlastně topit, není ovšem zase tak jednoznačné. Například u kondenzačního kotle je potřeba počítat jeho vyšší pořizovací cenu a také průběžnou údržbu, což u elektřiny v podstatě odpadá. Revize plynových kotlů se obvykle provádí 1x za 3 roky. Cena revize se pohybuje mezi 500 – 1 400 Kč, záleží na velikosti kotle a také na tom, v jakém období si technika zamluvíte. V průběhu topné sezóny je částka logicky vyšší. Servisní kontrola kotle na tuhá paliva se pak pohybuje okolo 800 Kč, ale poté záleží na nutnosti nastavení bezpečnostních prvků a častějšího čištění, které může cenu výrazně zvýšit. Tento kotel by měl projít kontrolou každé 2 roky.

Rozdíly v typu nemovitostí

Rozdíl je také mezi staršími, případně nezateplenými stavbami a pasivními či nízkoenergetickými domy. V prvním případě je výhodnější plyn, u pasivních domů to pak je spíše elektřina.

Pro stabilní pokojovou teplotu 20 °C v pasivním domě je potřeba vyrobit maximálně 15 kWh energie na m2 za rok. O zbytek se postará teplo ze slunce, obyvatel domu a zapojených spotřebičů. Normy pro ideální pasivní standard totiž berou v potaz i umístění domu na pozemku a v rámci světových stran. Nižší spotřeba energie je vždy u pokojů, orientovaných na jih a východ. Opět se tak dostáváme k jednomu z parametrů pro výpočet spotřebované energie vytápěním.

U klasických staveb je v případě plynového vytápění potřeba počítat s roční průměrnou spotřebou zhruba 100 kWh na m2. U obydlí o rozloze zhruba 30 m2 se tak spotřeba pohybuje okolo 3-3,5 tis. kWh za rok. Nad 70 m2 to může být dokonce až 9 tis. kWh. Takto samozřejmě můžeme pokračovat dál a dostat se až na hodnoty nad 13 tis. kWh. V případě elektřiny pak počítejte se 110 kWh ročně na m2.

Typ domu Roční spotřeba pro vytápění na m2 Roční cena za plyn v Kč

Dům před rokem 1990

min. 200 kWh

min. 35 000

Běžná novostavba po roce 1990

80 – 110 kWh

14 000 – 25 000

Nízkoenergetický dům

max. 50 kWh

max. 8 700

Pasivní dům

max. 15 kWh

max. 2 700

Zdroj: E.ON https://www.eon.cz/radce/nizkoenergeticky-dum

Změňte dodavatele

Pokud nadále nejste spokojeni s platbami za vytápění, využijte již zmíněných kalkulátorů a pokuste se najít vhodnějšího dodavatele, jestliže je to ve vašem regionu možné. Rozdíly mezi dodavateli mohou být přitom velké, přitom služby a například kvalita plynu zůstávají u všech stejné. Odlišnosti jsou zejména v ceně, kterou lze dokonce snížit až o 8 000 Kč formou energetické aukce dodavatelů.

Abyste pohodlně přešli k novému dodavateli energií, měli byste mít ideálně sjednanou smlouvu na neurčito. V případě smlouvy na určitou dobu většinou totiž platíte nemalé penále za předčasné ukončení.


Nejnovější články